Tin tức & sự kiện

23/09/2022

PVV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

22/09/2022

PVV: Thay đổi nhân sự

22/09/2022

PVV: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Võ Thanh Hoài

06/09/2022

Doanh nghiệp bất động sản rủng rỉnh “của để dành”

Đối với doanh nghiệp bất động sản, ngoài báo cáo doanh thu và lợi nhuận hàng quý thì “của để dành” là một khoản mục đáng được nhà đầu tư quan tâm. Dù thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2022 nhìn chung khá ảm đảm do ảnh hưởng từ một số chính sách nhưng các doanh nghiệp trong ngành vẫn gia tăng “của để dành”.

31/08/2022

PVV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/08/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVV của Công ty cổ phần Vinaconex 39 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 9 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tòa nhà CT2A, khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và một số nội dung khác.

17/08/2022

PVV: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Võ Thanh Hoài

12/08/2022

Duy trì hạn chế giao dịch đối với PVV và PXM

Ngày 12/08, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo duy trì diện hạn chế giao dịch trên hệ thống UPCoM đối với cổ phiếu của CTCP Vinaconex 39 (UPCoM: PVV) và CTCP Xây lắp Dầu khí Miền Trung (UPCoM: PXM).

12/08/2022

PVV: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

12/08/2022

PVV: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

05/08/2022

PVV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

05/08/2022

PVV: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

27/07/2022

PVV: Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 2/2022

29/06/2022

PVV: Điều lệ sửa đổi và bổ sung năm 2022

27/06/2022

PVV: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

24/06/2022

PVV: Nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

24/06/2022

PVV: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

10/06/2022

PVV: Cập nhật bổ sung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

30/05/2022

PVV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

30/05/2022

PVV: Các Nghị Quyết bổ nhiệm, miễn nhiễm nhân sự HĐQT và BKS