Tin tức & sự kiện

31/01/2023

PVV: Công ty cố phần đầu tư SPX - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 1,500,000 CP

19/01/2023

PVV: Ông Trịnh Đức Phú - Chủ tịch HĐQT, Người đại diện pháp luật đính chính báo cáo kết quả giao dịch từ ngày 29/12/2022 đến 16/01/2023

19/01/2023

BCTC 4/2022 PVV - Lại một năm kết quả kinh doanh đi xuống.

18/01/2023

PVV: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

18/01/2023

PVV: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

18/01/2023

PVV: Trịnh Đức Phú - Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật - đã bán 445,000 CP

18/01/2023

PVV: Công ty cố phần đầu tư SPX - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 654,500 CP

11/01/2023

PVV: Đinh Cảnh Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP

11/01/2023

PVV: Phạm Đức Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã mua 0 CP

11/01/2023

PVV: Phạm Tất Hoàng Nam - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 48,300 CP

27/12/2022

PVV: Trịnh Đức Phú - Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật - đăng ký bán 500,000 CP

22/12/2022

PVV: Công ty cố phần đầu tư SPX - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 2,000,000 CP

14/12/2022

PVV: Đinh Cảnh Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 100,000 CP

14/12/2022

PVV: Đinh Cảnh Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 2,700 CP

12/12/2022

PVV: Phạm Tất Hoàng Nam - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 500,000 CP

08/12/2022

PVV: Phạm Đức Tuấn - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 1,000,000 CP

08/12/2022

PVV: Phạm Đức Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã mua 0 CP

23/11/2022

PVV: Trịnh Thu Hồng - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Người đại diện theo pháp luật - đã bán 100,000 CP

23/11/2022

PVV: Trịnh Đức Phú - Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật - đã bán 600,000 CP

15/11/2022

PVV: Trịnh Đức Phú - Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật - đăng ký bán 600,000 CP