Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 PXL - Lợi nhuận giảm 96,73% trong 2022.

03/01/2023

PXL: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

20/10/2022

PXL: Báo cáo tài chính quý 3/2022

06/09/2022

PXL: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

06/09/2022

Doanh nghiệp bất động sản rủng rỉnh “của để dành”

Đối với doanh nghiệp bất động sản, ngoài báo cáo doanh thu và lợi nhuận hàng quý thì “của để dành” là một khoản mục đáng được nhà đầu tư quan tâm. Dù thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2022 nhìn chung khá ảm đảm do ảnh hưởng từ một số chính sách nhưng các doanh nghiệp trong ngành vẫn gia tăng “của để dành”.

22/08/2022

PXL: Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 5,269,300 CP

22/08/2022

PXL: Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 5,269,300 CP

15/08/2022

PXL: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

11/08/2022

PXL: Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 5,269,300 CP

11/08/2022

PXL: Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 5,269,300 CP

08/08/2022

GEX chuyển nhượng 5.3 triệu cp PXL cho công ty con

Ngày 05/08, HĐQT CTCP Tập đoàn GELEX (HOSE: GEX) đã thông qua nghị quyết chuyển nhượng cổ phần của CTCP Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn (UPCoM: PXL) sang cho CTCP Hạ tầng Gelex (công ty con do Gelex nắm 92.88% vốn điều lệ).

01/08/2022

PXL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

PXL: Báo cáo tài chính quý 2/2022

15/07/2022

PXL: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

04/07/2022

PXL: Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

04/07/2022

PXL: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

04/07/2022

PXL: Quy chế nội bộ về quản trị công ty

04/07/2022

PXL: Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi ngày 28/06/2022)

29/06/2022

PXL: Ông Lê Bá Thọ được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT - Bổ nhiệm Ông Lê Huy giữ chức Trưởng BKS thay cho Ông Nguyễn Đăng Thanh

29/06/2022

PXL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022