Tin tức & sự kiện

26/09/2022

Có nên quan tâm đến DRC, CTD và QNS?

Các công ty chứng khoán (CTCK) khuyến nghị khả quan với DRC nhờ triển vọng phục hồi mạnh mẽ trong ngắn hạn; khuyến nghị mua CTD do quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp đã dần ổn định; mua QNS dựa trên triển vọng tích cực của ngành đường; giá nguyên vật liệu hạ nhiệt và cơ cấu tài chính lành mạnh.

31/08/2022

QNS: Võ Thành Đàng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 1,000,000 CP

31/08/2022

QNS: Võ Thành Đàng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 340,000 CP

30/08/2022

Đến lúc doanh nghiệp mía đường nếm lại “vị ngọt”?

Hơn một năm kể từ ngày Bộ Công Thương áp thuế với đường nhập khẩu (6/2021), kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp ngành đường trong niên vụ 2021-2022 đã khởi sắc trở lại. Chuỗi ngày khó khăn của ngành đường đang dần lùi xa để vị ngọt thế chỗ?

25/08/2022

QNS: Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết (CTCP Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Bình Dương và CTCP Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood)

25/08/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QNS của CTCP Đường Quảng Ngãi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 09/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: · Cổ đông bên ngoài, cổ đông trước đây là người lao động của Công ty và cổ đông hiện là người lao động thuộc Văn phòng Công ty, PXSX Hơi, Trạm Y tế Công ty: Nhận cổ tức tại Phòng TCKT Công ty (Số 02 Nguyễn Chí Thanh, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).
· Cổ đông là người lao động và Nhà đầu tư chiến lược tại các đơn vị trực thuộc nào thì nhận cổ tức tại Phòng TCKT của đơn vị đó.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: · Cổ đông nếu có yêu cầu nhận bằng chuyển khoản qua ngân hàng hoặc ủy quyền cho người khác đến nhận thì gửi Giấy đề nghị chuyển khoản/Giấy ủy quyền bằng văn bản theo mẫu tại website: www.qns.com.vn đến Phòng Tài chính kế toán Công ty.
· Chứng từ yêu cầu khi đến nhận cổ tức: Giấy CMND/CCCD/hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có).
· Cổ đông chưa lưu ký trên nhận cổ tức kể từ ngày 09/09/2022
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

24/08/2022

QNS: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi của Công ty TNHH MTV Thương mại Thành Phát (Công ty con)

23/08/2022

QNS: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Thương mại Thành Phát (công ty con)

22/08/2022

Cuộc đua thâu tóm doanh nghiệp ngành sữa đang nóng trở lại?

Mới đây, công ty con của Nutifood là Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood Bình Dương chính thức trở thành cổ đông lớn tại QNS – đơn vị sở hữu thương hiệu sữa đậu nành Vinasoy. Diễn biến của những ông lớn này liệu cho thấy cuộc đua thâu tóm doanh nghiệp ngành sữa đang sốt trở lại?

19/08/2022

QNS: Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết (CTCP Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Bình Dương và CTCP Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood)

18/08/2022

QNS: Quyết định của Tổng Giám đốc về việc thay đổi nhân sự tại Công ty TNHH MTV Thương mại Thành Phát (công ty con)

18/08/2022

QNS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

17/08/2022

QNS: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi nhân sự tại công ty con

15/08/2022

QNS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

15/08/2022

QNS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

15/08/2022

Nutifood gom thêm 4 triệu cp QNS

Sau khi trở thành cổ đông lớn ngày 02/08, công ty con của CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood là CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood Bình Dương tiếp tục gom thêm 4 triệu cp của CTCP Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS) trong 2 ngày 05/08 và 10/08/2022.

15/08/2022

QNS: Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết (CTCP Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Bình Dương và CTCP Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood)

12/08/2022

QNS: Bổ nhiệm Ông Đặng Phú Quý giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc phụ trách kinh tế Công ty

12/08/2022

QNS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

08/08/2022

Nutifood trở thành cổ đông lớn tại QNS

Ngày 02/08, công ty con của CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood là CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood Bình Dương đã mua vào 2 triệu cp QNS, nâng tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông này vượt 5% và trở thành cổ đông lớn của CTCP Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS).