Tin tức & sự kiện

06/09/2022

S4A: Thông báo website công ty đang bị sự cố (cập nhật)

05/08/2022

S4A: Thông báo về việc Website công ty bị sự cố

21/07/2022

Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A như sau:

15/07/2022

S4A: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

15/07/2022

S4A: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền

07/07/2022

S4A: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt nội dung chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

07/06/2022

S4A: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

25/05/2022

S4A: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

04/05/2022

S4A: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

21/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (mã CK: S4A) như sau:

13/04/2022

S4A: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

12/04/2022

S4A: Báo cáo thường niên năm 2021

31/03/2022

S4A: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt nội dung tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

30/03/2022

S4A: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

20/01/2022

S4A: BCTC quý 4 năm 2021

17/01/2022

S4A: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

21/12/2021

Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (mã CK: S4A) như sau:

13/12/2021

S4A: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền

08/12/2021

S4A: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ