Tin tức & sự kiện

26/09/2022

SAF: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

20/09/2022

SAF: Thông báo chốt danh sách cổ đông

20/09/2022

SAF: Công văn của UBCK v.v phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

20/09/2022

SAF: Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh

06/09/2022

SAF: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

29/07/2022

SAF: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

29/07/2022

SAF: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

21/07/2022

SAF: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

SAF: Báo cáo tài chính quý 2/2022

21/07/2022

SAF: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

21/07/2022

SAF: Quyết định về giải thể chi nhánh

20/07/2022

Safoco: Lãi sau thuế quý 2 và nửa đầu năm tăng nhẹ

CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco (HNX: SAF) công bố BCTC quý 2/2022, ghi nhận lãi sau thuế trong quý gần 12 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ.

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

25/05/2022

SAF: Hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

11/05/2022

SAF: Thay đổi nhân sự

19/04/2022

SAF: Báo cáo tài chính quý 1/2022

12/04/2022

SAF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/04/2022

SAF: Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội Đồng Quản Trị

21/03/2022

SAF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/03/2022

SAF: Đơn xin từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT