DNSE Detail Stock SAV

HOSE: CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex

Nội thất

logo

SAV

Tin tức

'Không kèn, không trống', một cổ phiếu thuộc ngành công nghiệp tỷ USD đang 'thức giấc' liên tục tăng nóng

SAV

+4.17%

9 ngày trước

'Không kèn, không trống', một cổ phiếu thuộc ngành công nghiệp tỷ USD đang 'thức giấc' liên tục tăng nóng

VN-Index tiến gần 1.280 điểm với thanh khoản thấp trong phiên chiều 4/7

SAV

0.00%

HNX

+26

14 ngày trước

VN-Index tiến gần 1.280 điểm với thanh khoản thấp trong phiên chiều 4/7

Phiên giao dịch chiều 26/6: GVR và BCM hợp sức kéo VN-Index trở lại

SAV

+4.28%

VN30F2407

+35

22 ngày trước

Phiên giao dịch chiều 26/6: GVR và BCM hợp sức kéo VN-Index trở lại

VN-Index xanh nhẹ sau phiên đỏ lửa, cổ phiếu cảng biển hút tiền

SAV

+6.86%

VN30F2407

+29

23 ngày trước

VN-Index xanh nhẹ sau phiên đỏ lửa, cổ phiếu cảng biển hút tiền

Thiếu động lực dẫn dắt, VN-Index chỉ có phiên hồi phục nhẹ

SAV

+6.86%

HNX

+49

23 ngày trước

Thiếu động lực dẫn dắt, VN-Index chỉ có phiên hồi phục nhẹ

SAV: Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết

SAV

-2.38%

26 ngày trước

SAV: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thanh Hải

SAV

-2.38%

27 ngày trước

SAV: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Nguyễn Thanh Anh

SAV

-1.45%

18/06/2024

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 13/06

SAV

+4.73%

TV2

+0.39%

+7

13/06/2024

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 13/06

SAV: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Huỳnh Thị Kim Thoa

SAV

+4.73%

12/06/2024

SAV: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Nguyễn Thị Khánh Linh

SAV

+5.04%

06/06/2024

SAV: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH

SAV

+5.04%

05/06/2024

SAV: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

SAV

+5.04%

05/06/2024

Cổ phiếu ngành điện dậy sóng, VN-Index tăng gần 6 điểm

SAV

+16.45%

TV2

+27.99%

+9

27/05/2024

Cổ phiếu ngành điện dậy sóng, VN-Index tăng gần 6 điểm

Cổ phiếu blue-chips bị xả mạnh, trụ “neo” điểm số

SAV

-0.97%

VN30F2406

+24

22/05/2024

Cổ phiếu blue-chips bị xả mạnh, trụ “neo” điểm số

SAV: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thanh Hải

SAV

+0.33%

17/05/2024

SAV: Thông báo ngày ĐKCC phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

SAV

+0.67%

17/05/2024

Lịch sự kiện, tin vắn chứng khoán ngày 15/5

SAV

0.00%

PVP

-0.58%

+7

15/05/2024

Lịch sự kiện, tin vắn chứng khoán ngày 15/5

SAV: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

SAV

+1.00%

13/05/2024

SAV: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

SAV

+1.00%

13/05/2024