Tin tức & sự kiện

27/01/2023

BCTC 4/2022 SAV - Lợi nhuận tăng 26,78% trong năm 2022.

19/01/2023

SAV: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

18/01/2023

SAV: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

16/01/2023

SAV: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NNB - Jung Sung Kwan

16/01/2023

SAV: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Jung Sung Kwan

16/01/2023

SAV: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Jung Sung Kwan

16/01/2023

SAV: Thông báo giao dịch cổ phiếu của NCLQ NNB - Jung Sung Kwan

06/01/2023

SAV: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Jung Sung Kwan

06/01/2023

SAV: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Jung Sung Kwan

12/12/2022

SAV: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Jung Sung Kwan

12/12/2022

SAV: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Jung Sung Kwan

24/10/2022

SAV: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Jung Sung Kwan

20/10/2022

SAV: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 3/2022 so với quý 3/2021

20/10/2022

SAV: BCTC quý 3 năm 2022

05/10/2022

SAV: Thông báo Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh MOHO VINHOMES SMART CITY HÀ NỘI

19/09/2022

SAV: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Jung Sung Kwan

19/09/2022

SAV: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của nguời nội bộ Jung Sung Kwan

16/08/2022

SAV: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Jung Sung Kwan

15/08/2022

SAV: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

15/08/2022

SAV: BCTC 6 tháng đầu năm 2022