Tin tức & sự kiện

15/09/2023

SD4: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

28/08/2023

Tổng khoản phải thu của các doanh nghiệp xây dựng đi lùi sau 6 tháng đầu năm

Khi thi công, các nhà thầu xây dựng thường đối mặt với rủi ro thâm hụt dòng tiền do các khoản phải thu chuyển thành nợ xấu. Do đó, việc kiểm soát các khoản phải thu đối với doanh nghiệp xây dựng là hết sức quan trọng.

11/08/2023

SD4: Báo cáo tài chính quý 2/2023

31/07/2023

SD4: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

14/07/2023

SD4: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm 2023

06/07/2023

SD4: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu SD4 trên hệ thống giao dịch UPCoM

06/07/2023

SD4: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo đối với cổ phiếu SD4

30/06/2023

SD4: Về việc thay đổi ngày thanh toán cổ tức của SD4

28/06/2023

SD4: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2016

27/06/2023

Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

26/06/2023

Nhiều doanh nghiệp 'thay ghế' chủ tịch, tổng giám đốc

23/06/2023

Hơn 10 triệu cp SD4 được giao dịch trên UPCoM từ 28/06

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có văn bản chấp thuận cho hơn 10.3 triệu cp của CTCP Sông Đà 4 với mã chứng khoán SD4 được giao dịch tại sàn UPCoM. Ngày giao dịch đầu tiên là 28/06 với giá tham chiếu 2,700 đồng/cp.

22/06/2023

Giao dịch lần đầu - 10,300,000 CP

30/05/2023

SD4: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/05/2023

Hàng loạt cổ phiếu bị hủy niêm yết giao dịch trở lại trên sàn UpCom

22/05/2023

Xuất hiện 'quán quân thua lỗ' trên sàn chứng khoán

19/05/2023

LWS, LCW và SD4 bị HNX hủy đăng ký giao dịch

18/05/2023

Cổ phiếu SD4 sẽ bị hủy niêm yết vào 14/06

Ngày 14/06 tới, 10.3 triệu cp SD4 của CTCP Sông Đà 4 sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc trên sàn HNX, tổng giá trị hủy niêm yết là 103 tỷ đồng.

18/05/2023

Hủy niêm yết cổ phiếu

17/05/2023

SD4: Ngày 14/06/2023, ngày hủy niêm yết cổ phiếu của CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4