Tin tức & sự kiện

12/01/2023

Quý 1/2023, 88 mã chứng khoán bị HNX cắt margin

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 1/2023 với 88 mã chứng khoán không được giao dịch ký quỹ (margin) trong quý 1/2023. Được biết, theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do công ty chứng khoán môi giới cấp để mua 88 mã cổ phiếu bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này. Trước đó, HOSE cũng công bố danh sách 65 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023 và danh sách này bổ sung thêm 3 mã so với số lượng trong danh sách công bố hồi đầu quý 4/2022.

11/01/2023

88 mã chứng khoán bị HNX cắt margin quý 1/2023

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố danh sách 88 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023. Hơn nữa, nguyên nhân dẫn đến việc cắt margin còn là cổ phiếu trong diện đình chỉ giao dịch như CTX, DZM, LUT, VGP, ART. Xuất hiện trong danh sách tiếp tục là cổ phiếu thuộc hệ sinh thái FLC như ART, KLF hay cổ phiếu BII thuộc "họ Louis".

02/12/2022

Đưa cổ phiếu vào diện Kiểm soát và hạn chế giao dịch

30/11/2022

SD4: Quyết định duy trì kiểm soát

30/11/2022

SD4: Quyết định chuyển sang hạn chế giao dịch

25/11/2022

SD4: Báo cáo tài chính quý 3/2022

24/10/2022

SD4: Giải trình báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2022

11/10/2022

SD4: Duy trì diện bị kiểm soát

07/10/2022

SD4: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

03/10/2022

SD4: Quyết định về việc duy trì diện bị kiểm soát

03/10/2022

SD4: Quyết định về việc duy trì diện bị cảnh báo

03/10/2022

SD4: Báo cáo tài chính quý 2/2022

19/09/2022

SD4: Bổ sung lý do đưa cổ phiếu SD4 vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

09/09/2022

SD4: Công bố Hợp đồng kiểm toán và soát xét năm 2022

02/08/2022

SD4: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/07/2022

SD4: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/07/2022

SD4: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức

29/06/2022

SD4: Thông báo gia hạn cổ tức năm 2016

08/06/2022

SD4: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/06/2022

SD4: Thông báo thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2022