Tin tức & sự kiện

02/02/2023

SD9: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

02/02/2023

SD9: Báo cáo tài chính quý 4/2022

16/01/2023

SD9: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

20/12/2022

SD9: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức

08/11/2022

SD9: Báo cáo tài chính quý 3/2022

08/11/2022

SD9: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

24/08/2022

SD9: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

24/08/2022

SD9: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

04/08/2022

SD9: Báo cáo tài chính quý 2/2022

04/08/2022

SD9: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

02/08/2022

SD9: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

24/06/2022

SD9: Công bố ký hợp đồng kiểm toán 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

04/05/2022

SD9: Báo cáo tài chính quý 1/2022

04/05/2022

SD9: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

29/04/2022

SD9: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/04/2022

SD9: Lê Hải Đoàn - Ủy viên HĐQT - đã bán 20,000 CP

20/04/2022

SD9: Báo cáo thường niên 2021

12/04/2022

SD9: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông