Tin tức & sự kiện

11/08/2022

SFG: Giải trình KQKD tổng hợp 6 tháng đầu năm 2022 sau soát xét

25/07/2022

SFG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

25/07/2022

Phân bón Miền Nam có thêm quý lãi bằng lần

CTCP Phân bón Miền Nam (HOSE: SFG) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2022 với lợi nhuận sau thuế trên 21 tỷ đồng, gấp 2.2 lần cùng kỳ.

15/07/2022

SFG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch SXKD quý 3/2022

12/07/2022

Không công bố thông tin, SFG bị xử phạt 85 triệu đồng

Ngày 07/07/2022, UBCKNN ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Phân Bón Miền Nam (HOSE: SFG) số tiền 85 triệu đồng.

12/07/2022

SFG: Thông báo Quyết định của UBCKNN về việc xử phạt vi phạm hành chính

28/06/2022

SFG: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

02/06/2022

SFG: Thông báo quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

02/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 200 đồng/CP

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam như sau:

27/05/2022

SFG: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

24/05/2022

SFG: Đính chính Nghị quyết HĐQT số 16 ngày 19/05/2022

21/05/2022

SFG: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2021

21/05/2022

SFG: Thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

30/04/2022

SFG: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

26/04/2022

SFG: Nghị quyết HĐQT về việc đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT (bổ sung Sơ yếu lý lịch)

25/04/2022

SFG: Nghị quyết HĐQT về việc đề cử ứng viên tham gia bầu Thành viên HĐQT

21/04/2022

SFG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD quý 1/2022

21/04/2022

SFG: Tài liệu bổ sung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

08/04/2022

SFG: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

06/04/2022

SFG: Nghị quyết HĐQT số 07 ngày 05/04/2022