Tin tức & sự kiện

16/08/2022

SGC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/08/2022

SGC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

SGC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

06/06/2022

SGC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/06/2022

SGC: Bà Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng BKS nhiệm kỳ 2019 - 2023

02/06/2022

SGC bị phạt 85 triệu đồng do không công bố thông tin

Ngày 26/05/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang (HNX: SGC).

18/05/2022

SGC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

27/04/2022

SGC: Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ công ty, Quy chế Hoạt động HĐQT

27/04/2022

SGC: Thay đổi nhân sự

27/04/2022

SGC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

SGC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

13/04/2022

SGC: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

SGC: Giải trình chênh lệch số liệu sau kiểm toán 2021

05/04/2022

SGC: Báo cáo tài chính năm 2021

31/03/2022

SGC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SGC của CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/04/2022.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường Văn phòng Công ty (lô CII-3, Khu Công nghiệp C, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp)
          - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông.

15/03/2022

SGC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/03/2022

SGC: Thông báo Chốt danh sách Cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

04/03/2022

SGC: Nghị quyết Hội đồng quản trị