Tin tức & sự kiện

16/01/2023

Từng chiến thắng thị trường với cổ phiếu “họ” Sông Đà, một doanh nghiệp sách đánh mất thành quả sau quý 4

CTCP Sách và Thiết bị trường học Long An (mã LBE) đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2022 với doanh thu thuần đạt 12,4 tỷ đồng, giảm 48,5% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2022, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần đạt 98,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 35% và 45% so với cùng kỳ. Gần như toàn bộ danh mục của LBE đã dồn cả vào cổ phiếu S55 của CTCP Sông Đà 505.

07/11/2022

SGD: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

07/11/2022

SGD: Đính chính Báo cáo tài chính quý 3/ 2022

25/10/2022

SGD: Giải trình chênh lệch BCTC Quý 3 năm 2022

25/10/2022

SGD: Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

24/10/2022

SGD: Báo cáo tài chính quý 3/2022

29/08/2022

SGD: Thông báo bổ sung cổ phiếu SGD vào danh sách chứng khoán không được giao dịch ký quỹ

29/08/2022

SGD: Giải trình báo cáo tài chính bán niên 2022

29/08/2022

SGD: Giải trình BCTC bán niên 2022

24/08/2022

SGD: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC bán niên 2022

24/08/2022

SGD: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính bán niên 2022

24/08/2022

SGD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

23/08/2022

SGD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

04/08/2022

SGD: Báo cáo tài chính quý 2/2022

25/07/2022

SGD: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

21/07/2022

SGD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/06/2022

SGD: CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

18/05/2022

SGD: Bà Nguyễn Thị Tuyết được bổ nhiệm làm Kế Toán Trưởng từ 16/05/2022

11/05/2022

SGD: Miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ đối với Bà Mai Hồng Hạnh từ 11/05/2022

04/05/2022

SGD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022