Tin tức & sự kiện

29/08/2022

SHG: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

15/08/2022

Tiếp tục hạn chế giao dịch cổ phiếu SHG

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo tiếp tục duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu của Tổng CTCP Sông Hồng (UPCoM: SHG).

15/08/2022

SHG: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

05/08/2022

SHG: Báo cáo tài chính năm 2021

28/07/2022

SHG: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

30/06/2022

SHG: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

21/05/2022

SHG: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

23/02/2022

SHG có nguy cơ mất trắng hơn 100 tỷ đồng

Tổng CTCP Sông Hồng (UPCoM: SHG) có nguy cơ mất trắng khoản đầu tư hơn 100 tỷ đồng tại công ty liên kết - CTCP Thép Sông Hồng khi đơn vị này bị Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ mở thủ tục phá sản.

08/02/2022

SHG: Thông báo thay đổi lý do hạn chế giao dich trên hệ thống giao dịch UPCoM

29/01/2022

SHG: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2021 đã được soát xét

26/01/2022

SHG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021

18/01/2022

SHG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (công ty mẹ)

22/11/2021

Vi phạm công bố thông tin, loạt tổ chức bị xử phạt

Ngày 17/11/2021, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng CTCP Sông Hồng, CTCP Sông Đà 207, CTCP Sông Đà 9 và CTCP Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1.

12/11/2021

SHG: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố báo cáo tài chính bán niên 2021 đã được soát xét

27/07/2021

SHG: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

19/06/2021

Biến động cổ đông lớn tại SHG

Tại Tổng CTCP Sông Hồng (UPCoM: SHG), ông Nguyễn Anh Trung vừa mua vào hơn 4 triệu cp, trở thành cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu 14.9% vốn.

17/06/2021

SHG: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Anh Trung

01/06/2021

SHG: Phan Việt Anh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 4,021,978 CP

25/05/2021

SHG: Phan Việt Anh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 4,021,978 CP

25/05/2021

SHG: Phan Việt Anh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP