Tin tức & sự kiện

21/09/2022

SHI: Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Nước và Môi trường Sơn Hà GM Việt Nam

05/09/2022

SHI: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

31/08/2022

SHI: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

31/08/2022

SHI: Thông báo định kỳ tình hình sử dụng vốn trái phiếu

30/08/2022

SHI: Giải trình BCTC HN và TH soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

29/08/2022

SHI: Bổ sung nội dung tại báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

26/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (mã CK: SHI) như sau:

18/08/2022

SHI: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

09/08/2022

SHI: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu

03/08/2022

SHI: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (thay thế Thông báo số 52 ngày 26/07/2022)

03/08/2022

SHI: Đính chính Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

02/08/2022

SHI: Đính chính nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

29/07/2022

SHI: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 2/2022 so với quý 2/2021

27/07/2022

SHI: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

26/07/2022

SHI: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

14/07/2022

SHI: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

22/06/2022

SHI: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022 và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán

14/06/2022

SHI: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

06/06/2022

SHI: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thiện giữ chức vụ Phó TGĐ

25/05/2022

SHI: Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin