Tin tức & sự kiện

19/01/2023

BCTC 4/2022 SII - Lại một năm kết quả kinh doanh đi xuống.

19/01/2023

SII: Lưu ý Công ty về khả năng hủy niêm yết

11/01/2023

SII: Nghị quyết HĐQT về việc giải thể Công ty TNHH MTV Đầu tư Nước SGN

11/01/2023

SII: Nghị quyết HĐQT về phương án thoái vốn tại CTCP nước Sài Gòn - An Khê

21/12/2022

SII: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM

20/12/2022

SII: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt đầu tư mở rộng tuyến ống phân phối HDPE 180 khu tái định cư

15/11/2022

SII: Đính chính BCTC lưu chuyển tiền tệ hợp nhất quý 3 năm 2022

14/11/2022

SII: Thông báo giao dịch cổ phiếu tổ chức CLQ của NNB Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM

14/11/2022

SII: Nghị quyết HĐQT về việc tái cấu trúc nợ vay đầu tư dự án Củ Chi tại NH Vietinbank

03/11/2022

SII: HĐQT phê duyệt kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022

03/11/2022

SII: Nghị quyết HĐQT về việc tái cấu trúc nợ vay đầu tư dự án Củ Chi tại NH Vietinbank

02/11/2022

SII: HĐQT chấp thuận nhận hỗ trợ tài chính từ CTCP Cầu đường CII

28/10/2022

SII: Thông báo công văn của VSD về việc điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán SII

28/10/2022

SII: Thông báo nhận được hồ sơ thay đổi tỷ lệ SHNN

26/10/2022

SII: Thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của SII

24/10/2022

SII: Giải trình và đưa ra biện pháp cùng lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát

24/10/2022

SII: BCTC quý 3 năm 2022

24/10/2022

SII: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

21/10/2022

SII: Nghị quyết HĐQT về việc hỗ trợ tài chính cho CTCP Cấp nước Sài Gòn - Pleiku

21/10/2022

SII: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc