Tin tức & sự kiện

23/09/2022

SII: Nghị quyết HĐQT bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

08/09/2022

SII: Lưu ý công ty về khả năng hủy niêm yết

31/08/2022

SII: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

29/08/2022

SII: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

24/08/2022

SII: Quyết định của HĐQT về thời gian, địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022

18/08/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC  để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn như sau:

04/08/2022

SII: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2022

30/07/2022

SII: Nghị quyết HĐQT số 10 ngày 28/07/2022

28/07/2022

SII: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

28/07/2022

SII: Biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát

18/07/2022

SII: Nghị quyết HĐQT về phương án thoái vốn tại CTCP Cấp nước Sài Gòn Pleiku

18/07/2022

SII: Nghị quyết HĐQT về phương án thoái vốn tại CTCP nước Sài Gòn - An Khê

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

17/06/2022

SII: Thông báo thay đổi nhân sự - Giám đốc kỹ thuật

17/06/2022

SII: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc kỹ thuật và chấm dứt hợp đồng lao động

30/05/2022

SII: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19

13/05/2022

SII: Link công bố Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS

10/05/2022

SII: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

27/04/2022

SII: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

27/04/2022

SII: Thông báo bầu Trưởng BKS