Tin tức & sự kiện

27/01/2023

BCTC 4/2022 SKG - Công ty đã phục hồi trong năm 2022.

19/01/2023

SKG: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

28/11/2022

SKG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Kong Mee Ling

28/11/2022

SKG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ PUAN KIONG SII

24/10/2022

SKG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Kong Mee Ling

24/10/2022

SKG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ PUAN KIONG SII

20/10/2022

SKG: BCTC Tóm tắt quý 3 năm 2022

17/10/2022

SKG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Kong Mee Ling và Puan Kiong Sii

13/10/2022

SKG: Báo cáo thay đổi về tỉ lệ sở hữu của cổ đông lớn Ting Chek Hua

14/09/2022

SKG: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Huỳnh Thị Phương Tú

14/09/2022

SKG: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Huỳnh Thị Phương Tú

12/09/2022

SKG: Nghị quyết HĐQT số 07/2022 ngày 09/09/2022

08/09/2022

SKG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Kong Mee Ling

08/09/2022

SKG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ PUAN KIONG SII

05/09/2022

SKG: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Huỳnh Văn Phương

05/09/2022

SKG: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Huỳnh Văn Phương

05/09/2022

SKG: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Huỳnh Văn Phương

05/09/2022

SKG: Nghị quyết HĐQT SỐ 06 ngày 01/09/2022

15/08/2022

SKG: BCTC 6 tháng đầu năm 2022

02/08/2022

IR AWARDS 2022: Giới thiệu CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang (HOSE: SKG)

CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang (HOSE: SKG) được thành lập và đi vào hoạt động với vốn điều lệ ban đầu 9.6 tỷ đồng. Năm 2014, cổ phiếu công ty niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực vận tải hành khách và hàng hóa ven biển và bằng đường thủy nội địa. SKG giữ vị trí dẫn đầu tại thị trường vận chuyển hành khách bằng tàu cao tốc tại Kiên Giang.