Tin tức & sự kiện

28/09/2022

SLS: Ưu tiên sản xuất đường RS, kế hoạch lãi sau thuế giảm 60%

CTCP Mía Đường Sơn La (HNX: SLS) vừa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 vào ngày 21/09. Tại đại hội, Công ty cho biết sẽ ưu tiên sản xuất đường RS. Niên độ 2022-2023, Công ty lên kế hoạch lợi nhuận sau thuế đi lùi 60% so với niên độ trước. 

26/09/2022

SLS: CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021-2022

26/09/2022

SLS: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021-2022

26/09/2022

SLS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/09/2022

SLS chia cổ tức niên độ 2021-2022 với tỷ lệ 100%

CTCP Mía Đường Sơn La (HNX: SLS) thông báo sẽ chia cổ tức niên độ 2021-2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 100% (1 cp được nhận 10,000 đồng/cp) trong tháng 10 tới.

20/09/2022

SLS: Báo cáo thường niên 2022

08/09/2022

Niên độ 2022-2023: SLS lên kế hoạch lợi nhuận đi lùi 60%

CTCP Mía Đường Sơn La (HNX: SLS) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2022-2023 với kế hoạch đạt hơn 1,110 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng hơn 25% so với niên độ 2021-2022; song lợi nhuận sau thuế dự kiến ở mức hơn 75 tỷ đồng, đi lùi gần 60%.

07/09/2022

SLS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/09/2022

SLS: Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh năm tài chính 2021-2022

07/09/2022

SLS: Báo cáo tài chính năm 2022

30/08/2022

Đến lúc doanh nghiệp mía đường nếm lại “vị ngọt”?

Hơn một năm kể từ ngày Bộ Công Thương áp thuế với đường nhập khẩu (6/2021), kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp ngành đường trong niên vụ 2021-2022 đã khởi sắc trở lại. Chuỗi ngày khó khăn của ngành đường đang dần lùi xa để vị ngọt thế chỗ?

19/08/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SLS của CTCP Mía đường Sơn La như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 09/2022 (Thời gian cụ thể Công ty sẽ có thông báo sau)
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Mía đường Sơn La: Km34, QL6 Sơn La – Hà Nội, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La
          - Nội dung họp: + Báo cáo Ban điều hành về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2021-2022 (từ 01/07/2021 đến 30/06/2022), và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022-2023 (từ 01/07/2022 đến 30/06/2023);
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021-2022; Định hướng hoạt động năm 2022-2023;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021-2022; Chương trình hoạt động năm 2022-2023;
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021-2022 đã được kiểm toán;
+ Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2021-2022;
+ Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021-2022; Dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022-2023;
+ Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022-2023;
          - Nội dung họp: + Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022-2023;
+ Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Sơn La;
+ Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần mía đường Sơn La;
+ Một số nội dung khác.

09/08/2022

SLS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/08/2022

SLS: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2022

26/07/2022

SLS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

25/07/2022

SLS: Thay đổi nhân sự

22/07/2022

SLS: Báo cáo tài chính quý 4/2022

17/06/2022

SLS: Quyết định ban hành quy chế công bố thông tin

23/05/2022

SLS: Thay đổi người ủy quyền thực hiện công bố thông tin

26/04/2022

SLS: Báo cáo tài chính quý 3/2022