Tin tức & sự kiện

20/09/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2,500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung (mã CK: SMB ) như sau:

18/09/2022

Cổ tức tuần 19-23/09: Cao nhất chỉ 25%

Có 23 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần từ 19-23/09/2022. Tỷ lệ cao nhất là mức 25% của CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung (HOSE: SMB).

09/09/2022

SMB: Thông báo ngày ĐKCC chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

05/09/2022

SMB tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 25%

CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung (HOSE: SMB) thông báo chốt trả tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/09/2022.

05/09/2022

SMB: Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022

20/07/2022

SMB: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

13/07/2022

Bia Sài Gòn - Miền Trung báo lãi quý 2/2022 tăng 47%

Kết thúc quý 2/2022, CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung (HOSE: SMB) thu về gần 73 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, lợi nhuận ròng 6 tháng đầu năm đạt hơn 109 tỷ đồng, tăng 40% so cùng kỳ.

01/07/2022

SMB: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

15/04/2022

SMB: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

24/03/2022

SMB: Thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

16/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung (mã CK: SMB) như sau:

15/03/2022

Bia Sài Gòn - Miền Trung dự kiến lợi nhuận 2022 giảm 39% 

CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung (HOSE: SMB) vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2022 với hơn 1,299 tỷ đồng doanh thu và 115 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

15/03/2022

SMB: Báo cáo thường niên năm 2021

03/03/2022

SMB: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

25/02/2022

SMB: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022

23/02/2022

SMB: BCTC Tóm tắt Hợp nhất Kiểm toán năm 2021

23/02/2022

SMB: BCTC Tóm tắt Kiểm toán năm 2021

18/02/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền của  Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung (mã CK: SMB) như sau:

28/01/2022

SMB: Thông báo ngày ĐKCC chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền