Tin tức & sự kiện

19/01/2023

SRC: Giải trình biến động KQKD quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

13/01/2023

SRC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

12/01/2023

SRC: Thông báo thay đổi nhân sự - Phó Tổng Giám đốc

12/01/2023

SRC: Đính chính Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc

11/01/2023

SRC: Quyết định HĐQT bổ nhiêm lại Phó Tổng Giám đốc

04/01/2023

SRC: Nghị quyết HĐQT về việc ký Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với CTCP Tập đoàn Hoành Sơn năm 2023

22/11/2022

SRC: Quyết định thay đổi niêm yết

21/11/2022

SRC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Tô Anh Qúy

02/11/2022

Doanh nghiệp săm lốp khởi sắc trong quý 3

Trong bối cảnh giá cao su đang trượt dài, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp săm lốp trong quý 3/2022 phần nào tích cực hơn so với cùng kỳ năm trước.

01/11/2022

SRC: Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với CTCP Tập đoàn Hoành Sơn

20/10/2022

SRC: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 3/2022 so với quý 3/2021

20/10/2022

SRC: BCTC Tóm tắt quý 3 năm 2022

15/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (mã CK: SRC) như sau:

31/08/2022

SRC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

16/08/2022

SRC: Bổ sung báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

12/08/2022

Cao su Sao Vàng thực hiện 41% kế hoạch lợi nhuận sau 6 tháng 

Tiết giảm chi phí giúp lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng đầu năm 2022 của CTCP Cao su Sao Vàng (HOSE: SRC) tăng 34% so với cùng kỳ năm trước, đạt 33 tỷ đồng. So với kế hoạch năm, Công ty thực hiện được 41%.

11/08/2022

SRC: Giải trình biến động KQKD 6 tháng đầu năm 2022 sau soát xét so với cùng kỳ năm trước

11/08/2022

SRC: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2022

09/08/2022

SRC: Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền mặt

22/07/2022

SRC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022