Tin tức & sự kiện

15/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (mã CK: SRC) như sau:

31/08/2022

SRC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

16/08/2022

SRC: Bổ sung báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

12/08/2022

Cao su Sao Vàng thực hiện 41% kế hoạch lợi nhuận sau 6 tháng 

Tiết giảm chi phí giúp lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng đầu năm 2022 của CTCP Cao su Sao Vàng (HOSE: SRC) tăng 34% so với cùng kỳ năm trước, đạt 33 tỷ đồng. So với kế hoạch năm, Công ty thực hiện được 41%.

09/08/2022

SRC: Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền mặt

22/07/2022

SRC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

21/07/2022

SRC: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 2/2022 so với quý 2/2021

11/07/2022

SRC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

01/07/2022

Cao su Sao Vàng bị phạt và truy thu thuế hơn 1 tỷ đồng

CTCP Cao su Sao vàng (HOSE: SRC) vừa nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế TP Hà Nội.

01/07/2022

SRC: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế TP.Hà Nội

30/05/2022

SRC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

17/05/2022

Doanh nghiệp săm lốp chưa thể “đề pa” mạnh mẽ trong quý đầu năm 2022

Dù tình hình dịch COVID-19 đã tạm thời được kiểm soát, quá trình sản xuất không cần phải thực hiện “3 tại chỗ”, các doanh nghiệp săm lốp trong quý đầu năm 2022 dường như vẫn chưa thể bứt tốc hồi phục.

13/05/2022

SRC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11

13/05/2022

SRC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11

05/05/2022

SRC: Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

27/04/2022

SRC: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự chủ chốt

27/04/2022

SRC: Điều lệ tổ chức và hoạt động

27/04/2022

SRC: Quy chế nội bộ về quản trị công ty

27/04/2022

SRC: Thông báo tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc (kèm quyết định)

27/04/2022

SRC: Thông báo thay đổi Kế toán trưởng (kèm quyết định)