Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 SSM - Lại một năm kết quả kinh doanh đi xuống.

17/01/2023

SSM: Báo cáo tài chính quý 4/2022

16/01/2023

SSM: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

12/01/2023

Quý 1/2023, 88 mã chứng khoán bị HNX cắt margin

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 1/2023 với 88 mã chứng khoán không được giao dịch ký quỹ (margin) trong quý 1/2023. Được biết, theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do công ty chứng khoán môi giới cấp để mua 88 mã cổ phiếu bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này. Trước đó, HOSE cũng công bố danh sách 65 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023 và danh sách này bổ sung thêm 3 mã so với số lượng trong danh sách công bố hồi đầu quý 4/2022.

11/01/2023

88 mã chứng khoán bị HNX cắt margin quý 1/2023

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố danh sách 88 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023. Hơn nữa, nguyên nhân dẫn đến việc cắt margin còn là cổ phiếu trong diện đình chỉ giao dịch như CTX, DZM, LUT, VGP, ART. Xuất hiện trong danh sách tiếp tục là cổ phiếu thuộc hệ sinh thái FLC như ART, KLF hay cổ phiếu BII thuộc "họ Louis".

25/10/2022

SSM: Báo cáo tài chính quý 3/2022

22/08/2022

SSM: Thông báo về việc bổ sung lý do đưa cổ phiếu vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

15/08/2022

SSM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

28/07/2022

SSM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

SSM: Báo cáo tài chính quý 2/2022

30/06/2022

SSM: Quyết định về việc duy trì diện bị cảnh báo

11/05/2022

SSM: Hợp đồng kiểm toán năm 2022

28/04/2022

SSM: Báo cáo tài chính quý 1/2022

27/04/2022

SSM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/04/2022

SSM: Công bố thông tin giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục diện cảnh báo

01/04/2022

SSM: CBTT giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục diện cảnh báo

28/03/2022

SSM: Thông báo duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu SSM

28/03/2022

SSM: Báo cáo thường niên 2021

22/03/2022

SSM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/03/2022

SSM: Báo cáo tài chính năm 2021