Tin tức & sự kiện

30/01/2023

TCO: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

18/01/2023

BCTC 4/2022 TCO - Lợi nhuận giảm 16,12% trong 2022.

28/12/2022

TCO: Thông báo hủy ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐBT lần 1 năm 2023 tại thông báo 2157/TB-SGDHCM ngày 11/12/2022

27/12/2022

TCO: Thông báo về việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức

20/12/2022

TCO: Nghị quyết HĐQT về gia hạn chi trả cổ tức và hủy tổ chức ĐHĐCĐ bất thường

16/12/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 lần 1

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023 Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải  như sau:

02/12/2022

TCO: Thông báo về ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023

02/12/2022

TCO: Thông báo hủy ngày ĐKCC theo thông báo số 1664 của SGDCK TP.HCM ngày 09/09/2022

01/12/2022

TCO: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Duy Dinh

28/11/2022

TCO dời ngày thanh toán cổ tức đợt 2/2021

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thông báo thay đổi thời gian chi trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền của CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (HOSE: TCO).

28/11/2022

TCO: Nghị quyết HĐQT hủy bỏ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 và thực hiện chốt danh sách ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023

28/11/2022

TCO: Thông báo hủy bỏ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022

25/11/2022

TCO: Thông báo thay đổi thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền tại thông báo 2021/TB-SGDHCM ngày 10/11/2022

24/11/2022

TCO: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021

21/11/2022

TCO: Thông báo về việc hoàn tất chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Thương mại Dịch vụ Năng lượng Hoàng Gia

18/11/2022

TCO: Báo cáo thay đổi sở hữu CĐL - Nguyễn Duy Dinh

18/11/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 400 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải như sau:

11/11/2022

TCO: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền

07/11/2022

TCO: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt

28/10/2022

TCO: Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022