Tin tức & sự kiện

22/09/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (mã CK: TCO) như sau:

09/09/2022

TCO: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

31/08/2022

TCO: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022

12/08/2022

TCO: Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng vốn tại công ty con

29/07/2022

TCO: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

29/07/2022

TCO: Thông báo hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập công ty con

21/07/2022

TCO: Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty con

15/07/2022

TCO: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

01/07/2022

TCO: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

09/06/2022

TCO: Bổ nhiệm Bà Cao Thu Hằng giữ chức vụ Trưởng Ban KTNB

09/06/2022

TCO: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ (kèm quy chế)

30/05/2022

TCO: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

09/05/2022

TCO: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch kinh doanh và tài liệu họp ĐHĐCĐ

28/04/2022

TCO: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

21/04/2022

TCO: Báo cáo thường niên năm 2021

19/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải như sau:

12/04/2022

TCO: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

12/04/2022

TCO: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

31/03/2022

TCO: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn và chốt DS tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022