Tin tức & sự kiện

23/12/2022

Giao dịch bổ sung - 458,044 CP

22/12/2022

TDT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/12/2022

Giao dịch bổ sung - 650,000 CP

16/11/2022

Doanh nghiệp dệt may thắng lớn trong quý 3 nhưng lo “hụt hơi” cuối năm

Các doanh nghiệp dệt may đã đi qua 3/4 chặng đường năm 2022 với nhiều kết quả khả quan so với cùng kỳ. Dự báo quý còn lại của năm, bức tranh kém sắc hơn khi lượng đơn hàng đang sụt giảm mạnh cùng sự cạnh tranh gay gắt về giá.

03/11/2022

Giao dịch bổ sung - 2,559,802 CP

27/10/2022

TDT: Ngày 03/11/2022, ngày giao dịch đầu tiên 2,559,802 cổ phiếu niêm yết bổ sung

26/10/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 2,559,802 CP

25/10/2022

TDT: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 2,559,802 cổ phiếu

24/10/2022

TDT: Báo cáo tài chính quý 3/2022

18/10/2022

TDT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

06/10/2022

TDT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/10/2022

TDT: CBTT công văn của UBCKNN về việc kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của TDT

03/10/2022

TDT: Công bố thông tin công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của TDT

16/09/2022

TDT: Bổ nhiệm Ông Đặng Quang Huy giữ chức Phó Tổng Giám Đốc

15/09/2022

TDT: CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

15/09/2022

TDT: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

15/09/2022

TDT: Công bố thông tin Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức

15/09/2022

TDT: CBTT Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức

31/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TDT của CTCP Đầu tư và Phát triển TDT như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 12% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới )
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: - Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng, ông A sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới. Cổ đông B sở hữu 102 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng, ông B sẽ được nhận thêm (102:100)*12=12,24 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,24 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT – Xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

26/08/2022

TDT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu