Tin tức & sự kiện

18/01/2023

THI: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

12/01/2023

THI: Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn

11/01/2023

THI: Thông báo chào mua công khai cổ phiếu THI của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX và văn bản chấp thuận của UBCKNN

03/01/2023

THI: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với Người có liên quan năm 2023

30/12/2022

THI: Nghị quyết HĐQT số 34 & 35/2022 ngày 30/12/2022

29/12/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện như sau:

23/12/2022

THI: Quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước của Cục thuế Tỉnh Đồng Nai

15/12/2022

THI: Thông báo về ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

09/12/2022

THI: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

02/12/2022

THI: Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh tại tỉnh Đồng Nai

14/11/2022

THI: Ông Phạm Ngọc Bích thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

m

02/11/2022

THI: Ý kiến của HĐQT đối với việc chào mua công khai cổ phiếu THI của CTCP Thiết bị điện Gelex

01/11/2022

Một công ty thuộc nhóm Gelex sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30%

Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP (UPCoM: TBD) thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ 30% (1 cp được nhận về 3,000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 07/11/2022.

31/10/2022

THI: Thông báo đơn xin từ nhiệm của Phó TGĐ

27/10/2022

GEE chào mua công khai để tăng sở hữu ở THI và CAV lên 100%

GEE dự kiến chi hơn 250 tỷ đồng để hoàn tất sở hữu toàn bộ cổ phần tại THI và CAV.

26/10/2022

THI: Thông báo nhận được Hồ sơ chào mua công khai của GELEX ELECTRIC

19/10/2022

THI: Giải trình biến động lợi nhuận quý 3 năm 2022 so với cùng kỳ

19/10/2022

THI: BCTC quý 3 năm 2022

13/10/2022

THI: Thông báo thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN lần thứ 09

13/10/2022

THI: Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật