Tin tức & sự kiện

27/09/2022

THI: Thông báo đơn xin từ nhiệm của TGĐ

22/08/2022

THI: Đính chính báo cáo tình hình trái phiếu 6 tháng đầu năm 2022

22/08/2022

THI: Đính chính Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022

18/08/2022

THI: Báo cáo tình hình tài chính 6 tháng 2022

12/08/2022

THI: Giải trình biến động lợi nhuận BCTC soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

28/07/2022

THI: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

21/07/2022

THI: Giải trình biến động lợi nhuận quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

14/07/2022

THI: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua quy chế CBTT (kèm quy chế)

12/07/2022

THI: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

01/07/2022

THI: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ, bổ nhiệm trưởng ban và ban hành quy chế kiểm toán nội bộ

23/06/2022

THI: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC cho năm 2022

21/06/2022

THI: Thông báo thay đổi địa chỉ liên hệ, giao dịch của công ty

13/06/2022

THI: Thông báo giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

11/06/2022

THI: Thông báo thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính

11/06/2022

THI: Thông báo về việc CTCP Sản xuất Thiết bị điện Đông Anh không còn là công ty con

25/05/2022

THI: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi chủ tịch HĐQT và miễn nhiệm Phó TGĐ

24/05/2022

THI: Thông báo đơn xin từ nhiệm của Phó TGĐ

20/05/2022

THI: Ông Phan Ngọc Thảo gửi đơn xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT

05/05/2022

THI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Thiết bị điện Gelex

28/04/2022

THI: Giải trình biến động lợi nhuận quý 1/2022 so với cùng kỳ năm trước