Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 TIX - Lợi nhuận giảm 16,29% trong 2022.

13/01/2023

TIX: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

12/01/2023

TIX: Quyết định của HĐQT về việc tái bổ nhiệm TGĐ, Phó TGĐ và Kế toán trưởng

06/01/2023

TIX đặt kế hoạch lợi nhuận 2023 đi lùi 14%, kiên trì 2 dự án nhà ở tại KCN Tân Bình II

Ngày 05/01/2023, CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (HOSE: TIX) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 (niên độ tài chính 01/10/2021-30/09/2022) nhằm thông qua kết quả năm 2022 cũng như kế hoạch năm 2023.

06/01/2023

TIX: CBTT Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

28/12/2022

TIX: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành ra công chúng năm 2018 kỳ tháng 12-2022

26/12/2022

TIX: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ và báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP SX-DV Tân bình Tanimex

19/12/2022

TIX: Thông báo thay đổi NCLQ của NNB - CTCP Tư vấn đầu tư giá trị

19/12/2022

TIX: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Sản xuất Kinh doanh XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình

16/12/2022

TIX: Báo cáo thường niên năm 2022

08/12/2022

TIX: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

06/12/2022

TIX: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ Tân Bình Tanimex

06/12/2022

TIX: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Lê Nguyễn Hướng Dương, Nguyễn Đình Minh Triết, Nguyễn Minh Tâm

06/12/2022

TIX: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Sản xuất - Dịch vụ Tân Bình Tanimex

06/12/2022

TIX: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Lê Thị Minh Thanh, Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hưng Lộc

02/12/2022

TIX: Giải trình KQKD niên độ tài chính 2022

22/11/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình như sau:

22/11/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,250 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình như sau:

08/11/2022

TIX chốt quyền tham gia ĐHĐCĐ 2022 và tạm ứng cổ tức tỷ lệ 12.5% 

CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (HOSE: TIX) thông báo chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ thường niên 2022 và tạm ứng cổ tức đợt 2/2022. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/11.

08/11/2022

TIX: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền