Tin tức & sự kiện

21/09/2022

TIX: Thông báo công văn của VSD về điều chỉnh room của mã chứng khoán TIX

20/09/2022

TIX: Công văn của VSD về việc thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu NĐTNN

14/09/2022

TIX: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

06/09/2022

Doanh nghiệp bất động sản rủng rỉnh “của để dành”

Đối với doanh nghiệp bất động sản, ngoài báo cáo doanh thu và lợi nhuận hàng quý thì “của để dành” là một khoản mục đáng được nhà đầu tư quan tâm. Dù thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2022 nhìn chung khá ảm đảm do ảnh hưởng từ một số chính sách nhưng các doanh nghiệp trong ngành vẫn gia tăng “của để dành”.

14/07/2022

TIX: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

28/06/2022

TIX: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2018

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

24/05/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,250 đồng/CP

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình như sau:

12/05/2022

TIX: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

07/05/2022

TIX: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

07/05/2022

TIX: Quyết định của HĐQT về việc chốt DSCĐ để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

20/04/2022

TIX: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Trần Phan

20/04/2022

TIX: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Trần Phan

25/03/2022

TIX: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Trần Phan

02/03/2022

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản khu công nghiệp có “của để dành” hơn 23,000 tỷ đồng

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 làm gián đoạn hoạt động sản xuất của nhiều doanh nghiệp, doanh thu khối doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp (KCN) vẫn tiếp tục ghi nhận tăng trưởng trong năm 2021. Đáng chú ý, tổng doanh thu chưa thực hiện tại thời điểm 31/12/2021 đạt hơn 23 ngàn tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm.

11/02/2022

TIX: Quyết định của HĐQT về việc thoái vốn tại CTCP Dịch vụ Logistics Nam Sài Gòn

28/01/2022

TIX: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH tư vấn đầu tư Trần Phan

19/01/2022

TIX: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

19/01/2022

TIX: BCTC quý 1 năm 2022

12/01/2022

TIX: Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2021 và điều lệ công ty sửa đổi