Tin tức & sự kiện

03/01/2023

TJC: Thay đổi nhân sự

12/12/2022

TJC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

12/12/2022

TJC: Thay đổi nhân sự

10/11/2022

TJC: Tài liệu hop Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

27/10/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TJC của CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau.
          - Nội dung họp: + Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
+ Thông qua việc bầu thêm 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
+ Và các nội dung khác.

24/10/2022

TJC: Báo cáo tài chính quý 3/2022

18/10/2022

TJC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

06/10/2022

TJC: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

06/10/2022

TJC: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

17/08/2022

TJC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

03/08/2022

TJC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

TJC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

29/06/2022

TJC: Ký kết hợp đồng với Công ty kiểm toán

23/06/2022

TJC: Công ty cổ phần TRANSIMEX - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 325,000 CP

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

16/06/2022

TJC: Công ty cổ phần TRANSIMEX - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 325,000 CP

15/06/2022

TJC: Công ty cổ phần TRANSIMEX - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 1,746,780 CP

18/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TJC của CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại: Phòng 427-430 Tòa nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng bắt đầu từ ngày 31/05/2022 và xuất trình căn cước công dân (hoặc chứng minh nhân dân).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

17/05/2022

TJC: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VĂN HÓA VIỆT không còn là cổ đông lớn

17/05/2022

TJC: Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Thiên Hải không còn là cổ đông lớn