Tin tức & sự kiện

04/01/2023

TMB: Thay đổi nhân sự

04/11/2022

TMB: Báo cáo tài chính văn phòng công ty quý 3 năm 2022

31/10/2022

TMB: Báo cáo tài chính quý 3/2022

26/10/2022

TMB: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

17/08/2022

TMB: BCTC văn phòng soát xét bán niên 2022

17/08/2022

TMB: Báo cáo tài chính văn phòng soát xét bán niên 2022

17/08/2022

TMB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

16/08/2022

TMB: Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

04/08/2022

TMB: Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 2 năm 2022

03/08/2022

TMB: Báo cáo tài chính quý 2/2022

02/08/2022

TMB: Báo cáo văn phòng công ty quý 2 năm 2022

01/08/2022

TMB: Ông Nguyễn Anh Toán thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

28/07/2022

TMB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

07/06/2022

TMB: Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

30/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TMB của CTCP Kinh doanh than miền Bắc-Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 16/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại: Trụ sở Công ty, số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội hoặc chuyển khoản (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 16/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

26/05/2022

TMB chốt trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%

CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin (HNX: TMB) thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách trả cổ tức năm 2021 là 31/05. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/05.

24/05/2022

TMB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

23/05/2022

TMB: CBTT ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

23/05/2022

TMB: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

18/05/2022

TMB: Thông báo ngày chốt quyền nhận cổ tức