Tin tức & sự kiện

19/01/2023

BCTC 4/2022 TNS - Một năm đi lùi.

17/01/2023

TNS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

16/01/2023

TNS: Báo cáo tài chính quý 4/2022

13/01/2023

TNS: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

28/12/2022

TNS phấn đấu không lỗ trong năm 2023

CTCP Thép Tấm lá Thống nhất (UPCoM: TNS) vừa công bố kế hoạch sản xuất với sản lượng sản xuất và tiêu thụ 120,000 tấn và phấn đấu không lỗ trong năm 2023.

27/12/2022

TNS: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 và việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

20/10/2022

TNS: Báo cáo tài chính quý 3/2022

17/08/2022

TNS: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

09/08/2022

TNS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

19/07/2022

TNS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

12/07/2022

TNS: Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2022

12/07/2022

TNS: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

31/05/2022

TNS: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022

20/04/2022

TNS: Báo cáo tài chính quý 1/2022

13/04/2022

TNS: Bổ nhiệm Ông Bùi Vĩnh Hào giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc phụ trách kỹ thuật

07/04/2022

TNS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/04/2022

TNS: Nghị quyết HĐQT về thay đổi nhân sự lãnh đạo, quản lý Công ty

25/03/2022

TNS: Báo cáo thường niên 2021

18/03/2022

TNS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2021 trước và sau kiểm toán

17/03/2022

TNS: Báo cáo tài chính năm 2021