Tin tức & sự kiện

02/02/2023

TOT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

30/01/2023

TOT: Báo cáo tài chính quý 4/2022

19/01/2023

TOT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

11/01/2023

TOT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

11/01/2023

TOT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/12/2022

TOT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/11/2022

TOT: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi ngành nghề, kinh doanh) ngày 19/11/2022 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp

18/11/2022

TOT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/11/2022

TOT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/10/2022

TOT: Báo cáo tài chính quý 3/2022

19/10/2022

TOT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

26/09/2022

TOT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/09/2022

TOT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/09/2022

TOT: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét

21/09/2022

TOT: CBTT v.v ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét

20/09/2022

TOT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/09/2022

TOT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

19/09/2022

TOT: Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

19/09/2022

TOT: Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

16/09/2022

TOT: Danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử Thành viên HĐQT, BKS