Tin tức & sự kiện

01/02/2024

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 2/2

23/01/2024

BCTC Quý 4/2023 TOT - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 4,39 tỷ đồng, giảm 41,39% so với cùng kỳ.

23/11/2023

TOT (CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS) - Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TOT của CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/12/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: i. Thông qua việc chấp nhận đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của bà Lê Thị Bích Khuê đề ngày 07/07/2023; và miễn nhiệm bà Lê Thị Bích Khuê khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
ii. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 thay thế cho thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm.
          - Nội dung xin ý kiến: iii. Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa CTCP Trasimex Logistics với người có liên quan của CTCP Trasimex Logistics.
iv. Và thông qua một số nội dung, vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nếu có.
          - Thời gian thực hiện: 08/01/2024
          - Địa điểm thực hiện: Văn phòng CTCP Trasimex Logistics – 429/8 Đường Song Hành Hà Nội, KP7, phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Xem thêm tại hnx.vn

21/10/2023

BCTC Quý 3/2023 TOT - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 19,03% so với cùng kỳ, lãi 6,72 tỷ đồng.

09/10/2023

TOT: Đơn xin từ chức chức vụ Kế toán trưởng kiêm Thư ký và Người phụ trách quản trị công ty

09/10/2023

TOT: Thay đổi nhân sự

27/09/2023

Giao dịch bổ sung - 549,486 CP

27/09/2023

TOT phát hành hơn 2 triệu cp để hoán đổi nợ cho Công ty mẹ

HĐQT CTCP Transimex Logistics (HNX: TOT) vừa thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi nợ cho Công ty mẹ - CTCP Transimex (HOSE: TMS).

26/09/2023

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 27/9

26/09/2023

TOT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/09/2023

TOT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/09/2023

TOT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/09/2023

TOT: Ngày 02/10/2023, Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết bổ sung

20/09/2023

TOT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

13/09/2023

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 549,486 CP

13/09/2023

TOT: Quyết định về việc chấp thuận niêm yết bổ sung