Tin tức & sự kiện

01/02/2023

BCTC 4/2022 TTP - Công ty đã phục hồi trong năm 2022.

18/01/2023

TTP: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

31/10/2022

TTP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/10/2022

TTP: Báo cáo tài chính quý 3/2022

03/10/2022

TTP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/08/2022

TTP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

04/08/2022

TTP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

TTP: Báo cáo tài chính quý 2/2022

06/07/2022

TTP: Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán 2022

04/07/2022

TTP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

03/06/2022

TTP: Công văn của Trung tâm lưu ký chứng khoán (Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh) về việc thay đổi ngày thanh toán cổ tức năm 2021

01/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTP của CTCP Bao bì Nhựa Tân Tiến như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 04/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền tại phòng Tài chính kế toán - CTCP Bao Bì Nhựa Tân Tiến (Lô II4-II5-II10-II11, Cụm 4, nhóm CN II, KCN Tân Bình, đường số 13, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) bắt đầu từ ngày 04/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

31/05/2022

TTP: Công bố thông tin thay đổi ngày thanh toán cổ tức năm 2021 (Trước thời hạn)

31/05/2022

TTP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/05/2022

TTP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

25/05/2022

TTP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/04/2022

TTP: Thông báo thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT và Thành viên BKS

20/04/2022

TTP: Báo cáo tài chính quý 1/2022

15/04/2022

TTP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/04/2022

TTP: Nghị quyết Hội đồng quản trị