Tin tức & sự kiện

19/01/2023

TVT: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

02/12/2022

TVT: Thông báo về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của VSD

30/11/2022

TVT: Thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của TVT

31/10/2022

TVT: Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh quý 03/2022

31/10/2022

TVT: Giải trình KQKD hợp nhất quý 03/2022

31/10/2022

TVT: BCTC quý 3 năm 2022

31/10/2022

TVT: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

10/10/2022

TVT: Quy chế tổ chức và hoạt động bộ phận KTNB

23/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP (mã CK: TVT) như sau:

16/09/2022

TVT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

16/09/2022

TVT: Điều lệ công ty ban hành tháng 6/2022

15/09/2022

TVT chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 25%

Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP (HOSE: TVT) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền năm 2021. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/09.

14/09/2022

TVT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

14/09/2022

TVT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9

26/08/2022

TVT: Giải trình KQKD HN bán niên soát xét năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

26/08/2022

TVT: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022

17/08/2022

TVT: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2022

02/08/2022

TVT: Thông báo thay đổi nhân sự - Phụ trách quản trị kiêm nhiệm Thư ký Tổng công ty

02/08/2022

TVT: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022

29/07/2022

TVT: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty