Tin tức & sự kiện

23/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP (mã CK: TVT) như sau:

16/09/2022

TVT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

16/09/2022

TVT: Điều lệ công ty ban hành tháng 6/2022

15/09/2022

TVT chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 25%

Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP (HOSE: TVT) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền năm 2021. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/09.

14/09/2022

TVT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

14/09/2022

TVT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9

26/08/2022

TVT: Giải trình KQKD HN bán niên soát xét năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

03/08/2022

TVT: Thông báo thay đổi nhân sự - Phụ trách quản trị kiêm nhiệm Thư ký Tổng công ty

30/07/2022

TVT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

27/07/2022

TVT: Giải trình KQKD quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

07/07/2022

TVT: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

10/06/2022

TVT: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

06/06/2022

TVT: CBTT đề cử nhân sự ứng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

13/05/2022

TVT đặt mục tiêu lợi nhuận 2022 giảm gần 23%

Ngày 08/06 tới, Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP (HOSE: TVT) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên để thông kế hoạch kinh doanh năm 2022 cũng như kế hoạch kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2022-2027.

13/05/2022

TVT: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

07/05/2022

TVT: Thông báo thay đổi nhân sự BKS

07/05/2022

TVT: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và giấy ủy quyền

30/04/2022

TVT: Giải trình chênh lệch KQKD quý 1 năm 2022 so với quý 1 năm 2021

26/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP như sau:

18/04/2022

TVT: Báo cáo thường niên năm 2021