Tin tức & sự kiện

30/01/2024

BCTC Quý 4/2023 TVT - Lợi nhuận quý 4 gấp 2,4 lần so với cùng kỳ, đạt 5,15 tỷ đồng.

06/11/2023

Cổ phiếu dệt may khó 'ấm' trong quý cuối năm?

03/11/2023

Thiếu hụt đơn hàng, lợi nhuận loạt doanh nghiệp dệt may giảm sâu trong 9 tháng đầu năm

28/10/2023

BCTC Quý 3/2023 TVT - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 91,74% so với cùng kỳ, lãi 2,85 tỷ đồng.

29/08/2023

Vui, buồn lãi, lỗ doanh nghiệp sau soát xét

28/08/2023

TVT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế HN bán niên năm 2023 trước và sau soát xét

17/08/2023

TVT: Giải trình biến động kết quả kinh doanh bán niên năm 2023 (sau kiểm toán)

16/08/2023

TVT: Giải trình biến động kết quả kinh doanh bán niên năm 2023 (sau kiểm toán)

27/07/2023

BCTC Quý 2/2023 TVT - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 0,55 tỷ đồng, giảm 98,27% so với cùng kỳ.

27/07/2023

TVT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2023 so với quý 2/2022

25/07/2023

TVT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

29/06/2023

TVT: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2023

29/06/2023

TVT: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023

23/06/2023

IR Awards 2023: Hoạt động công bố thông tin của nhóm Mid Cap có sự cải thiện

Trong 364 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2023, Large Cap tiếp tục là nhóm quản trị công bố thông tin (CBTT) tốt nhất. Trong khi đó, nhóm Mid Cap có sự cải thiện trong hoạt động công bố thông tin khi tỷ lệ doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn CBTT tăng trở lại.