Tin tức & sự kiện

03/02/2023

VCP: Báo cáo tài chính quý 4/2022

02/02/2023

VCP: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

19/01/2023

VCP: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

01/11/2022

VCP: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

01/11/2022

VCP: Báo cáo tài chính quý 3/2022

27/09/2022

Một cá nhân trở thành cổ đông lớn VCP sau giao dịch thỏa thuận

Ông Lê Quốc Hương vừa trở thành cổ đông lớn của CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP (UPCoM: VCP) sau khi mua thành công 1.05 triệu cp vào ngày 21/09/2022.

27/09/2022

VCP: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Lê Quốc Hương

01/09/2022

VCP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

01/09/2022

VCP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

03/08/2022

VCP: Báo cáo tài chính quý 2/2022

03/08/2022

VCP: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

30/07/2022

VCP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

23/06/2022

VCP: Quyết định Hội đồng quản trị

27/05/2022

Một cổ đông lớn bán ra 8 triệu cp VCP

CTCP Đầu tư Châu Á Thống Nhất vừa bán 8 triệu cp của CTCP Tư Xây dựng và Năng Lượng VCP (UPCoM: VCP) vào ngày 23/05.

26/05/2022

VCP: CTCP Đầu tư Châu Á Thống Nhất không còn là cổ đông lớn

19/05/2022

VCP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

11/05/2022

VCP: Điều lệ tổ chức và hoạt động

06/05/2022

VCP: Báo cáo tài chính quý 1/2022

30/04/2022

VCP: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

28/04/2022

VCP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022