Tin tức & sự kiện

16/08/2022

VDP: Giải trình biến động KQKD BCTC quý 2/2022 sau soát xét so với cùng kỳ năm trước

27/07/2022

VDP báo lãi sau thuế nửa đầu năm tăng 21%

CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA (HOSE: VDP) báo lãi sau thuế quý 2 đạt 16.8 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ. Nhưng lợi nhuận lũy kế 6 tháng đạt gần 37 tỷ đồng, tăng 21%.

21/07/2022

VDP: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

21/07/2022

VDP: Giải trình biến động KQKD quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

28/06/2022

VDP: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

17/06/2022

VDP: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh tại Hà Nội

03/06/2022

VDP: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Văn Đạt

31/05/2022

VDP: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Bình Dương thay đổi lần 5

10/05/2022

VDP: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2022 so với quý 1/2021

10/05/2022

VDP: Nhắc nhở chậm CBTT giải trình kết quả kinh doanh quý 1/2022

25/04/2022

VDP: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

25/04/2022

VDP: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Văn Đạt

22/04/2022

VDP: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Trần Văn Đạt

21/04/2022

VDP: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Tổng Công ty Dược Việt Nam-CTCP

21/04/2022

VDP: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trâm Bảo Khoa

21/04/2022

VDP: Báo cáo thường niên năm 2021

14/04/2022

VDP: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Trần Văn Đạt

09/04/2022

VDP: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH Dược phẩm Trâm Bảo Khoa

09/04/2022

VDP: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Kiều Thúy Mai

09/04/2022

VDP: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH Dược phẩm Trâm Bảo Khoa