Tin tức & sự kiện

27/09/2022

VEA: Nghị quyết hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2021

26/09/2022

VEA: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chấp thuận hợp đồng giữa VEAM với DISOCO

22/09/2022

VEA: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc ký hợp đồng thuê đất giữa VEAM và TAMAC

14/09/2022

VEA: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Phụ tùng máy số 1 (Công ty có vốn góp của VEAM) (Lần 3)

05/09/2022

VEA: Hội đồng quản trị tạm thời ban hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh trung hạn giai đoạn 2021-2025 của VEAM

05/09/2022

VEA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

01/09/2022

VEA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

26/08/2022

VEA: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc ký kết hợp đồng với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (người có liên quan của người nội bộ - Bà Nguyễn Thị Nga, thành viên HĐQT) lần 4

22/08/2022

BVSC: Bất chấp mùa thấp điểm, doanh số tiêu thụ ô tô quý 3 sẽ tăng trưởng mạnh

Sự tăng trưởng này do việc giao các đơn đặt hàng trong quý 2/2022 (khách hàng được thực hiện do nguồn cung thiếu hụt) sẽ diễn ra vào quý 3. Đồng thời tiêu thụ tăng trưởng mạnh một phần hưởng lợi từ mức cơ sở quý 3/2021 rất thấp.

18/08/2022

VEA: Thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

30/07/2022

VEA: Báo cáo tài chính quý 2/2022

30/07/2022

VEA: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

30/07/2022

VEA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

VEA: Thay đổi nhân sự

04/07/2022

VEA: Thay đổi nhân sự

04/07/2022

VEA: Thay đổi nhân sự

28/06/2022

VEA: Bà Nguyễn Thị Phương Lan được bầu giữ chức Trưởng BKS thay thế cho Bà Vũ Thị Hồng Hạnh

_

28/06/2022

VEA: Nghị quyết ĐHĐCĐ thông báo về việc bầu nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

28/06/2022

VEA: Bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám Đốc VEAM đối với Ông Phan Phạm Hà

28/06/2022

VEA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022