Tin tức & sự kiện

12/01/2023

Quý 1/2023, 88 mã chứng khoán bị HNX cắt margin

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 1/2023 với 88 mã chứng khoán không được giao dịch ký quỹ (margin) trong quý 1/2023. Được biết, theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do công ty chứng khoán môi giới cấp để mua 88 mã cổ phiếu bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này. Trước đó, HOSE cũng công bố danh sách 65 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023 và danh sách này bổ sung thêm 3 mã so với số lượng trong danh sách công bố hồi đầu quý 4/2022.

11/01/2023

88 mã chứng khoán bị HNX cắt margin quý 1/2023

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố danh sách 88 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023. Hơn nữa, nguyên nhân dẫn đến việc cắt margin còn là cổ phiếu trong diện đình chỉ giao dịch như CTX, DZM, LUT, VGP, ART. Xuất hiện trong danh sách tiếp tục là cổ phiếu thuộc hệ sinh thái FLC như ART, KLF hay cổ phiếu BII thuộc "họ Louis".

11/11/2022

VGP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/11/2022

VGP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

24/10/2022

VGP: Báo cáo tài chính quý 3/2022

18/10/2022

VGP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/09/2022

VGP: Thông báo vế ngày đăng ký cuối cùng để dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và trả cổ tức năm 2020

27/09/2022

VGP: Thông báo vế ngày đăng ký cuối cùng để dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và trả cổ tức năm 2020

26/09/2022

VGP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. trả cổ tức bằng tiền mặt

26/09/2022

VGP: Thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền của VSD

20/09/2022

VGP: Thông báo đình chỉ giao dịch cổ phiếu VGP

20/09/2022

VGP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/09/2022

VGP: Báo cáo thường niên 2021

07/09/2022

VGP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

07/09/2022

VGP: Báo cáo tài chính năm 2021

30/08/2022

VGP: Bổ sung lý do đưa cổ phiếu VGP vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

08/08/2022

VGP: Công bố thông tin ký hợp đồng soát xét 6 tháng đầu năm 2022 và kiểm toán năm 2022

08/08/2022

VGP: CBTT ký hợp đồng soát xét 6 tháng đầu năm 2022 & kiểm toán năm 2022

04/08/2022

VGP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

HNX đưa thêm 3 mã cổ phiếu vào diện cảnh báo

Ngày 22/07, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) quyết định đưa 3 cổ phiếu VGP, SDU và SGH vào diện cảnh báo.