Tin tức & sự kiện

21/09/2022

VIG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/08/2022

VIG: CBTT Thông báo của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty CP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

23/08/2022

VIG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/08/2022

VIG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/08/2022

VIG: CBTT Giấy chứng nhận thành viên lưu ký (Sửa đổi) thay đổi về trụ sở chính Công ty

15/08/2022

VIG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

11/08/2022

VIG: CBTT Giấy phép điều chỉnh về thay đổi trụ sở chính

09/08/2022

VIG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/07/2022

VIG: Báo cáo tài chính quý 2/2022

19/07/2022

VIG: Công bố thông tin Ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2022

15/07/2022

VIG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/07/2022

VIG: CBTT Giấy uỷ quyền thực hiện công bố thông tin

15/07/2022

VIG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022

15/07/2022

VIG: CBTT Giấy chứng nhận thành viên lưu ký thay đổi lần hai về Người đại diện theo Pháp luật

04/07/2022

VIG: CBTT Giấy phép điều chỉnh thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

01/07/2022

VIG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/06/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIG của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua việc đề xuất lựa chọn Đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến vào tháng 07/2022
          - Địa điểm thực hiện: Tầng 8, tháp B tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

13/06/2022

VIG: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

10/06/2022

VIG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/06/2022

VIG: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lâm Kiệt