Tin tức & sự kiện

05/09/2022

VLB: Thông báo về việc trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

24/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLB của CTCP Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 16/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài vụ Công ty CP Xây dựng và sản xuất VLXD Biên Hòa (Địa chỉ: K4/79C, đường Nguyễn Tri Phương, khu phố 3, P. Bửu Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) bắt đầu từ ngày 16/09/2022 (vào các ngày làm việc trong tuần và trong giờ làm việc) và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

12/08/2022

VLB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

12/08/2022

VLB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

09/08/2022

VLB chốt quyền trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%

HĐQT CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa (UPCoM: VLB) vừa thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho cổ đông. 

04/08/2022

VLB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/07/2022

VLB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/07/2022

VLB - Chờ tin xấu ra để mua

CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa (UPCoM: VLB) là doanh nghiệp thuộc nhóm dẫn đầu trong khai thác đá xây dựng nhờ sở hữu nhiều mỏ đá có trữ lượng lớn và vị trí đắc địa gần với siêu dự án Sân bay quốc tế Long Thành. Thêm vào đó, mức trả cổ tức hàng năm khá cao giúp cổ phiếu này có thể trở thành khoản đầu tư tốt trong thời gian tới.

27/07/2022

VLB: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty

22/07/2022

VLB: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kèm giải trình của Công ty

20/07/2022

VLB: Báo cáo tài chính quý 2/2022

12/07/2022

VLB: Ký hợp đồng kiểm toán

04/07/2022

VLB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

13/06/2022

VLB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/06/2022

Do đâu VLB dự kiến lỗ 120 tỷ đồng trong năm 2022?

CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa (UPCoM: VLB) lên kế hoạch doanh thu năm 2022 ở mức 841 tỷ đồng, giảm 13% so với kết quả 2021. Tuy nhiên, Công ty dự kiến lỗ đến 120 tỷ đồng.

07/06/2022

VLB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/06/2022

VLB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

06/06/2022

VLB: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua chương trình, nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLB của CTCP Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty, số K4/79C- đường Nguyễn Tri Phương – khu phố 3 – P. Bửu Hòa – Tp. Biên Hòa – tỉnh Đồng Nai
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

18/05/2022

VLB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022