Tin tức & sự kiện

02/02/2023

VLC: Báo cáo tài chính quý 4/2022

01/02/2023

VLC: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

31/01/2023

VLC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

31/01/2023

VLC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

17/01/2023

VLC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/11/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLC của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 08/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP, tầng 14 tháp A, tòa nhà Handiresco, số 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần) bắt đầu từ ngày 08/12/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/Giấy đăng ký kinh doanh; Sổ cổ đông, giấy ủy quyền (nếu có).năm 2021

02/11/2022

VLC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

01/11/2022

VLC: Báo cáo tài chính quý 3/2022

01/11/2022

VLC: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

25/10/2022

VLC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/09/2022

VLC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/08/2022

VLC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

23/08/2022

VLC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

04/08/2022

VLC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

04/08/2022

VLC: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

03/08/2022

Vilico gom 5.4 triệu cp của doanh nghiệp sản xuất rượu vang Đà Lạt

Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP (Vilico, UPCoM: VLC) trở thành cổ đông lớn tại CTCP Thực phẩm Lâm Đồng (HNX: VDL) sau khi mua 5.4 triệu cp (38.3%).

29/07/2022

VLC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

VLC: Thông báo thay đổi nhân sự vị trí Thư ký và người phụ trách quản trị Công ty

05/07/2022

VLC: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán với KPMG

15/06/2022

VLC: Đính chính sửa đổi Điều lệ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ quản trị công ty