Tin tức & sự kiện

27/01/2023

VMC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

18/01/2023

BCTC 4/2022 VMC - Lợi nhuận giảm 57,7% trong 2022.

18/01/2023

VMC: Báo cáo tài chính quý 4/2022

18/01/2023

VMC: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

06/01/2023

VMC: Thay đổi nhân sự

06/01/2023

VMC: Thay đổi nhân sự

06/01/2023

VMC: Thay đổi nhân sự

25/11/2022

VMC: Thay đổi nhân sự

25/11/2022

VMC: Thay đổi nhân sự

22/11/2022

VMC: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc phụ trách tài chính đối với Ông Nguyễn Đắc Trường

22/11/2022

VMC: Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám Đốc đối với Ông Lê Thế Hùng

02/11/2022

VMC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/11/2022

VMC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

02/11/2022

VMC: Giải trình việc cổ phiếu của Công ty CP Vimeco chuyển sang diện bị hạn chế giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định

26/10/2022

VMC: Quyết định chuyển sang diện bị hạn chế giao dịch

26/10/2022

VMC: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

26/10/2022

VMC: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

24/10/2022

VMC: Lựa chọn đơn vị soát xét và kiểm toán BCTC năm 2022

24/10/2022

VMC: Lựa chọn đơn vị soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

21/10/2022

VMC: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)