DNSE Detail Stock VNE

HOSE: Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam

Xây dựng hệ thống tiện ích

logo

VNE

Tin tức

VNECO bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

VNE

3 giờ trước

VNECO bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Chưa tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên 2024, cổ phiếu VNE vào diện cảnh báo

VNE

-1.39%

13 ngày trước

Chưa tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên 2024, cổ phiếu VNE vào diện cảnh báo

Cổ phiếu ITA bị hạn chế giao dịch

VNE

-1.39%

ITA

-6.87%

13 ngày trước

Cổ phiếu ITA bị hạn chế giao dịch

Chưa tổ chức đại hội, VNECO (VNE) bị đưa vào diện cảnh báo

VNE

-1.39%

14 ngày trước

VNECO (VNE) sẽ giảm sở hữu tại VE3 về còn 20%

VNE

-1.93%

VE3

+9.88%

24 ngày trước

VNECO (VNE) sẽ giảm sở hữu tại VE3 về còn 20%

VNE: Thông báo bán một phần vốn của Công ty con

VNE

+0.19%

26 ngày trước

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 07/6

VNE

-0.54%

AMC

+8.05%

+9

07/06/2024

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 07/6

Nhà đầu tư tiết cung, thị trường hãm bớt đà giảm trong phiên chiều 30/5

VNE

+2.04%

HNX

+43

30/05/2024

Nhà đầu tư tiết cung, thị trường hãm bớt đà giảm trong phiên chiều 30/5

Cổ phiếu điện “bật sáng”

VNE

+2.04%

VN30F2406

POW

+25.22%

+23

27/05/2024

VNE: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong BCTC HN kiểm toán năm 2023 và biện pháp, lộ trình khắc phục

VNE

0.00%

08/05/2024

VNE: Đính chính nội dung trong bản thuyết minh về thông tin các bên liên quan của BCTCTH năm 2023

VNE

0.00%

26/04/2024

VNE: Đính chính thông tin trên BC kiểm toán của BCTCHN năm 2023

VNE

0.00%

26/04/2024

VNE: Bị cảnh báo

VNE

-2.45%

25/04/2024

VNE: Giải trình chậm CBTT BCTC Kiểm toán 2023 và biện pháp, lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát

VNE

+1.66%

23/04/2024

VNE: Báo cáo thường niên năm 2023

VNE

+1.90%

22/04/2024

Cổ phiếu VNE và HU1 vào diện cảnh báo kể từ ngày 25/4

VNE

0.00%

HU1

0.00%

+1

19/04/2024

Cổ phiếu VNE và HU1 vào diện cảnh báo kể từ ngày 25/4

VNE: Quyết định về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

VNE

0.00%

18/04/2024

VNE: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

VNE

0.00%

17/04/2024

Lực cầu đỡ nhóm bluechip, thị trường thu hẹp đà giảm trong phiên chiều 16/4

VNE

+2.68%

VN30F2404

+54

16/04/2024

Lực cầu đỡ nhóm bluechip, thị trường thu hẹp đà giảm trong phiên chiều 16/4

VNE: Giải trình chênh lệch KQKD năm 2023 trước và sau kiểm toán, thay đổi so với năm trước và ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

VNE

-7.00%

12/04/2024