Tin tức & sự kiện

14/09/2022

Công ty liên quan Chủ tịch VNE tiếp tục đăng ký mua 1 triệu cp 

CTCP Malblue, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam (VNECO, HOSE: VNE), vừa đăng ký mua 1 triệu cp VNE nhằm đầu tư tài chính.

12/09/2022

VNE: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Malblue

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

31/08/2022

VNE: Giải trình biến động BCTC soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

29/07/2022

VNE: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

27/07/2022

VNE: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP MALBLUE

01/07/2022

VNE: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

24/06/2022

VNE: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Malblue

23/06/2022

VNE: Quyết định của HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

17/06/2022

VNE: Công ty liên quan Chủ tịch HĐQT mua thêm 3 triệu cp

CTCP Malblue, cổ đông lớn của Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam (VNECO, HOSE: VNE), đã mua 3 triệu cp VNE theo hình thức khớp lệnh từ ngày 25/05-16/06/2022.

17/06/2022

VNE: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ CTCP Malblue

16/05/2022

VNE: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Xây dựng Điện VNECO4

13/05/2022

VNE: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP MALBLUE

13/05/2022

VNE: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Malblue

05/05/2022

VNE: Thông báo thay đổi nhân sự BKS

05/05/2022

VNE: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

22/04/2022

VNE: Giải trình lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán năm 2021

21/04/2022

VNE: Báo cáo thường niên năm 2021

13/04/2022

VNE: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Malblue

08/04/2022

VNE: Nghị quyết HĐQT về thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 và phê duyệt tài liệu để trình ĐHĐCĐ