Tin tức & sự kiện

06/02/2023

VNF: Báo cáo tài chính quý 4/2022

06/02/2023

VNF: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

31/01/2023

VNF: Ngày 01/12/2023, ngày giao dịch đầu tiên 36,400 cổ phiếu niêm yết bổ sung

18/01/2023

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 36,400 CP

16/01/2023

VNF: Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung 36,400 cổ phiếu

06/01/2023

VNF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/12/2022

VNF: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

28/12/2022

VNF: Thay đổi nhân sự

26/12/2022

VNF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/12/2022

VNF: Báo cáo kêt quả thực hiện quyền mua của ông Lê Duy Hiệp - TVHĐQT

12/12/2022

VNF: Thông báo thay đổi số lượng cỏ phiếu có quyền biểu quyết.

12/12/2022

VNF: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

09/12/2022

VNF: Thay đổi nhân sự

07/12/2022

VNF: Nghị quyết HĐQT số 21-22/NQ-HĐQT

07/12/2022

VNF: Báo cáo kết quả thực hiện quyền mua của ông Bùi Tuấn Ngọc

22/11/2022

VNF: Thông báo mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu theo chường trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của Ông Bùi Tuấn Ngọc và Ông lê Duy Hiệp

14/11/2022

VNF: Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho NLĐ trong Cty.

14/11/2022

VNF: Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

07/11/2022

VNF: Nghị quyết HĐQT số 20-22/NQ-HĐQT thông qua việc mua cổ phiếu của CTCP Cảng Mipec được phân phối thêm.

07/11/2022

VNF: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20-22/NQ-HĐQT thông qua việc mua cổ phiếu của CTCP Cảng Mipec được phân phối thêm