DNSE Detail Stock VNF

HNX: CTCP Vinafreight

Sắp xếp vận tải hàng hóa

logo

VNF

Tin tức

Số phận èo uột một doanh nghiệp nổi tiếng, lương chủ tịch chỉ 6 triệu đồng

VNF

-0.85%

GMC

+2.81%

+5

4 ngày trước

Số phận èo uột một doanh nghiệp nổi tiếng, lương chủ tịch chỉ 6 triệu đồng

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ 15-19/7

VNF

-0.85%

NBT

-2.78%

+14

4 ngày trước

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ 15-19/7

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền 700 đồng/CP

VNF

-0.85%

6 ngày trước

Công ty dệt may vừa cắt giảm 3.800 nhân viên đón tân Chủ tịch, chờ kỳ tích sau 'cú đấm' của Amazon

VNF

0.00%

GMC

0.00%

+4

8 ngày trước

Công ty dệt may vừa cắt giảm 3.800 nhân viên đón tân Chủ tịch, chờ kỳ tích sau 'cú đấm' của Amazon

Sếp Transimex làm Chủ tịch Garmex Sài Gòn

VNF

-0.85%

GMC

-5.23%

+5

9 ngày trước

Sếp Transimex làm Chủ tịch Garmex Sài Gòn

VNF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

VNF

-5.50%

13/06/2024

Công ty Nhà nước vừa có Tổng giám đốc xin nghỉ vì môi trường làm việc ‘quá nhiều bất ổn’: Kết quả kinh doanh bất ngờ

VNF

+4.35%

VIN

0.00%

+1

20/05/2024

Công ty Nhà nước vừa có Tổng giám đốc xin nghỉ vì môi trường làm việc ‘quá nhiều bất ổn’: Kết quả kinh doanh bất ngờ

Tổng Giám đốc Vinatrans bất ngờ xin nghỉ việc với lý do 'môi trường làm việc quá nhiều bất ổn, không còn phù hợp'

VNF

0.00%

VIN

0.00%

+2

17/05/2024

Tổng Giám đốc Vinatrans bất ngờ xin nghỉ việc với lý do 'môi trường làm việc quá nhiều bất ổn, không còn phù hợp'

Môi trường làm việc quá nhiều bất ổn, CEO Vinatrans bất ngờ từ nhiệm sau 28 năm

VNF

0.00%

VIN

0.00%

+1

17/05/2024

Môi trường làm việc quá nhiều bất ổn, CEO Vinatrans bất ngờ từ nhiệm sau 28 năm

VNF: Đính chính Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty mẹ

VNF

+2.27%

10/04/2024

VNF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

VNF

0.00%

25/03/2024

VNF: Nghị quyết số 03-24/NQ-HĐQT v/v bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty con 100% của Công ty Cổ phần Vinafreight.

VNF

+1.20%

13/03/2024

VNF: Báo cáo tài chính năm 2023 (Công ty mẹ)

VNF

0.00%

07/03/2024

VNF: Giải trình biến động KQKD trên báo cáo tài chính riêng từ lãi năm 2022 sang lỗ năm 2023.

VNF

0.00%

07/03/2024

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

VNF

0.00%

04/03/2024

VNF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

VNF

0.00%

04/03/2024

Vinatrans: Doanh thu và lợi nhuận đồng loạt giảm sút

VNF

-1.19%

VIN

+14.20%

28/02/2024

Vinatrans: Doanh thu và lợi nhuận đồng loạt giảm sút

VNF: Báo cáo tài chính quý 4/2023

VNF

+2.38%

01/02/2024

VNF: Báo cáo quản trị công ty năm 2023

VNF

+1.23%

29/01/2024

VNF (CTCP Vinafreight) - Nghị quyết Hội đồng quản trị

VNF

0.00%

29/11/2023