Tin tức & sự kiện

30/01/2024

BCTC Quý 4/2023 VNF - Lợi nhuận quý 4 gấp 2,6 lần so với cùng kỳ, đạt 8,64 tỷ đồng.

01/11/2023

BCTC Quý 3/2023 VNF - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 3,05 tỷ đồng

11/09/2023

VNF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/09/2023

VNF: Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC hợp nhất bán niên 2023 trước và sau soát xét.

08/09/2023

HNX vừa bổ sung 12 mã bị cắt margin

07/09/2023

VNF: về việc bổ sung cổ phiếu VNF vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

31/08/2023

VNF: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

31/08/2023

VNF: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

23/08/2023

Giao dịch bổ sung - 36,400 CP

01/08/2023

VNF: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

01/08/2023

VNF: Báo cáo tài chính quý 2/2023

31/07/2023

VNF: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

29/07/2023

BCTC Quý 2/2023 VNF - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 2,55 tỷ đồng, giảm 59,28% so với cùng kỳ.

24/07/2023

VNF: Thay đổi nhân sự

24/07/2023

VNF: Nghị quyết Hội đồng quản trị