Tin tức & sự kiện

16/01/2023

VPD: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

23/12/2022

VPD: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế TP.Hà Nội

22/12/2022

Lộ diện cổ đông ngoại mua gần 25% vốn, cổ phiếu VPD liền "đổ đèo"

Phiên sáng 20/12, hơn 26.6 triệu cp của CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (HOSE: VPD) được khối ngoại mua vào theo hình thức thỏa thuận. Nay, danh tính cổ đông này đã được tiết lộ.

21/12/2022

VPD: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Tepco Renewable Power Singapore

20/12/2022

Khối ngoại rót tiền mua 25% vốn VPD

Tại phiên giao dịch sáng 20/12/2022, có hơn 26.6 triệu cp của CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (HOSE: VPD) được khối ngoại mua vào theo hình thức thỏa thuận.

13/12/2022

VPD: Thông báo thay đổi nhân sự - Phó Tổng giám đốc

07/12/2022

VPD: Thông báo giao dịch cổ phiếu tổ chức CLQ của NNB Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc

28/10/2022

VPD: Công bố thông tin BCTC Q3/2022

28/10/2022

VPD: BCTC Tóm tắt quý 3 năm 2022

21/10/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam như sau:

13/10/2022

VPD: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

05/10/2022

VPD: Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản lượng điện thương phẩm năm 2022

05/10/2022

VPD: Thông báo và Quyết định HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền

01/08/2022

VPD: BCTC Tóm tắt quý 2 năm 2022

01/08/2022

VPD: BCTC Tóm tắt 6 tháng đầu năm 2022

21/07/2022

VPD: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

18/07/2022

VPD: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

30/05/2022

VPD: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

30/05/2022

VPD: Biên bản họp và nghị quyết của HĐQT về việc bầu Ông Nguyễn Hoàng Đạo giữ chức Chủ tịch HĐQT - Ông Nguyễn Thanh Tùng tiếp tục giữ chức Tổng Giám Đốc

06/05/2022

VPD: Link công bố Quyết định triệu tập và thư mời ĐHĐCĐTN 2022