Tin tức & sự kiện

21/07/2022

VPD: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

18/07/2022

VPD: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

30/05/2022

VPD: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

30/05/2022

VPD: Thông báo thay đổi nhân sự công ty

07/05/2022

VPD: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và link tài liệu

07/05/2022

VPD: Link công bố Quyết định triệu tập và thư mời ĐHĐCĐTN 2022

07/05/2022

VPD: Quyết định của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐTN 2022

28/04/2022

VPD: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

09/04/2022

VPD: Báo cáo thường niên năm 2021

23/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (mã CK: VPD) như sau:

11/03/2022

VPD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

07/03/2022

VPD: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

27/01/2022

VPD: BCTC Tóm tắt quý 4 năm 2021

24/01/2022

VPD: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

18/01/2022

VPD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Hoàng Thế Bắc

30/12/2021

VPD: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ

20/10/2021

VPD: BCTC Tóm tắt quý 3 năm 2021

29/09/2021

VPD: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty

29/09/2021

VPD: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty

20/08/2021

Ngành điện quý 2: Doanh nghiệp thủy điện “sáng cửa”, nhiệt điện gặp khó

Đà phân hóa giữa các doanh nghiệp ngành điện tiếp tục rõ nét hơn trong quý 2/2021. Tình hình thủy văn thuận lợi giúp đa số nhà máy thủy điện kinh doanh khởi sắc. Ngược lại, khó khăn ùa đến nhóm kinh doanh nhiệt điện và khiến lợi nhuận sụt giảm đáng kể.