Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 VPH - Lợi nhuận giảm 74,19% trong 2022.

17/01/2023

Hậu án phạt, Vạn Phát Hưng (VPH) báo lãi 2022 sụt giảm 75%

CTCP Vạn Phát Hưng (mã CK: VPH) đã công bố BCTC quý 4/2022 và luỹ kế cả năm 2022. Luỹ kế cả năm 2022, VPH đạt 161,6 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 44% so với cùng kỳ, LNST đạt 20,7 tỷ đồng, giảm 75% so với năm 2021. Năm 2022, công ty đặt mục tiêu doanh thu là 279 tỷ đồng và lãi sau thuế 85 tỷ đồng.

21/12/2022

VPH: Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại TP.HCM

12/12/2022

VPH: Nghị quyết HĐQT về việc thôi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

14/11/2022

VPH: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 33

11/11/2022

VPH: Đính chính báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 3/2022

11/11/2022

VPH: BCTC Tóm tắt quý 3 năm 2022

11/11/2022

VPH: BCTC Tóm tắt Hợp nhất quý 3 năm 2022

28/10/2022

VPH: BCTC quý 3 năm 2022

28/10/2022

VPH: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

30/09/2022

VPH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi người đại diện phần vốn góp tại Công ty con

16/09/2022

VPH: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

31/08/2022

VPH: Thông báo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

30/08/2022

VPH: Giải trình biến động LNST soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

30/08/2022

VPH: BCTC quý 2 năm 2022

30/08/2022

VPH: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022

17/08/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của  Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng như sau:

05/08/2022

VPH: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

04/08/2022

VPH: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

29/07/2022

Hoạt động kinh doanh bất động sản gặp khó, VPH báo lãi quý 2 giảm 50%

Trong quý cuối cùng của án phạt đình chỉ kinh doanh bất động sản 12 tháng, CTCP Vạn Phát Hưng (HOSE: VPH) ghi nhận kết quả kinh doanh tương đối kém khả quan khi sụt giảm cả về doanh thu lẫn lợi nhuận.