Tin tức & sự kiện

16/09/2022

VPH: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

31/08/2022

VPH: Thông báo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

30/08/2022

VPH: Giải trình biến động LNST soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

17/08/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của  Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng như sau:

06/08/2022

VPH: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

05/08/2022

VPH: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

29/07/2022

VPH: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

29/07/2022

Hoạt động kinh doanh bất động sản gặp khó, VPH báo lãi quý 2 giảm 50%

Trong quý cuối cùng của án phạt đình chỉ kinh doanh bất động sản 12 tháng, CTCP Vạn Phát Hưng (HOSE: VPH) ghi nhận kết quả kinh doanh tương đối kém khả quan khi sụt giảm cả về doanh thu lẫn lợi nhuận.

29/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (mã CK: VPH) như sau:

22/07/2022

VPH: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

20/07/2022

VPH: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm tài chính 2021

04/07/2022

Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 04/07/2022 như sau:

01/07/2022

VPH thoát diện cảnh báo từ ngày 04/07

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có văn bản về việc đưa cổ phiếu CTCP Vạn Phát Hưng (HOSE: VPH) ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 04/07/2022.

01/07/2022

VPH: Quyết định đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

01/07/2022

VPH: Thông báo về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

21/06/2022

VPH: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

21/06/2022

VPH: Thông báo thông qua giao dịch với các bên liên quan

26/05/2022

Lợi nhuận doanh nghiệp bất động sản nhà ở có quý đi lùi thứ 2 liên tiếp

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ hạn chế, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản nhà ở trong quý 1/2022 tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm. Đây là quý thứ 2 liên tiếp kết quả chung của ngành đi lùi so với cùng kỳ.

29/04/2022

VPH: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty con

28/04/2022

VPH: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 32