Tin tức & sự kiện

07/09/2022

VSF: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

06/09/2022

Vinafood II chỉ bán thành công hơn 5.5 triệu cp AFX

Ngày 29/08/2022, Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP (Vinafood II, UPCoM: VSF) thông báo đã chuyển nhượng hơn 5.5 triệu cp của CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (UPCoM: AFX) thông qua hình thức đấu giá công khai.

01/09/2022

VSF: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/08/2022

Nửa năm, doanh nghiệp gạo trên sàn làm ăn phát đạt

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, nhiều doanh nghiệp ngành gạo đã đạt kết quả kinh doanh tích cực.

24/08/2022

VSF: Báo cáo tài chính quý 2/2022

12/08/2022

VSF: Thông báo về việc ký hợp đồng soát xét báo cáo tài chính năm 2022

04/08/2022

Vinafood II có lãi trở lại sau 9 quý liên tục thua lỗ

Quý 2/2022, Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP (Vinafood II, UPCoM: VSF) đạt lãi ròng gần 31 tỷ đồng, sau 9 quý lỗ liên tiếp trước đó.

03/08/2022

VSF: Giải trình lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính hợp nhất quý 2. 6 tháng đầu năm 2022

30/07/2022

VSF: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

30/07/2022

VSF: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

Vi phạm quy định về công bố thông tin, VSF bị xử phạt

Ngày 21/07, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có quyết định xử phạt đối với Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP (UPCoM: VSF) về các vi phạm liên quan đến việc công bố thông tin.

17/06/2022

VSF: Báo cáo thường niên 2021

17/06/2022

VSF: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang

15/06/2022

VSF: Công bố Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và Bản cáo bạch về việc chào bán cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang

10/06/2022

VSF: Quy chế công bố thông tin của Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP

01/06/2022

VSF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/05/2022

VSF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/05/2022

Vinafood II tiếp tục chìm trong thua lỗ

Lỗ quý thứ 9 liên tiếp đã nâng tổng lỗ lũy kế của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP (Vinafood II, UPCoM: VSF) cán mốc hơn 2,800 tỷ đồng.

09/05/2022

VSF: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

09/05/2022

VSF: Nghị quyết Hội đồng quản trị