Tin tức & sự kiện

21/09/2022

VSH: CBTT liên quan đến vụ kiện với nhà thầu Trung Quốc

16/09/2022

VSH: Thông báo về việc mua lại trái phiếu trước hạn

13/09/2022

REE muốn “chốt” thêm 4 triệu cp VSH

Công ty TNHH Năng lượng REE - công ty con của CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE) - đăng ký mua thêm 4 triệu cp của CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (HOSE: VSH) với mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Thời gian giao dịch dự kiến từ 19/09-17/10/2022.

12/09/2022

VSH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty TNHH Năng lượng REE

23/08/2022

VSH: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

15/08/2022

Quý 2: Thủy điện bừng sáng

Quý 2/2022 đánh dấu bước tăng trưởng mạnh của nhóm doanh nghiệp thủy điện. Trong khi đó, nhóm nhiệt điện chịu áp lực lớn khi giá nhiên liệu (than, khí đốt) trên thị trường tăng mạnh.

26/07/2022

VSH: Giải trình biến động lợi nhuận BCTC HN và riêng quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

26/07/2022

Vĩnh Sơn Sông Hinh lãi ròng 257 tỷ đồng trong quý 2

CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (HOSE: VSH) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2022, với lãi ròng tăng mạnh 90% so với cùng kỳ.

20/07/2022

VSH: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

18/07/2022

VSH: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp

01/07/2022

VSH: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

30/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh như sau:

19/05/2022

VSH: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

13/05/2022

VSH: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

27/04/2022

VSH: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2022 so với quý 1/2021

23/04/2022

VSH: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

18/04/2022

VSH: Báo cáo thường niên năm 2021

31/03/2022

VSH: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

31/03/2022

VSH: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

29/03/2022

VSH: Giải trình biến động lợi nhuận BCTC kiểm toán năm 2021