Tin tức & sự kiện

18/01/2023

VSH: CBTT tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

18/01/2023

VSH: Thông báo định kỳ tình hình sử dụng vốn trái phiếu

18/01/2023

VSH: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp

04/01/2023

VSH: Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn - VSH_BOND_2019

28/12/2022

VSH: Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn đợt 3

30/11/2022

VSH: Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn đợt 4.5 - VSH_BOND_2019_4,5

25/11/2022

VSH tiếp tục mua lại trước hạn trái phiếu trị giá 81 tỷ đồng

CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (HOSE: VSH) thông tin về việc mua lại trái phiếu với khối lượng 81 tỷ đồng.

24/11/2022

VSH: Thông báo về đợt mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của TCPH lần 3 năm 2022

17/11/2022

VSH: Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn đợt 2. 3

09/11/2022

VSH: Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn đợt 2

05/11/2022

Thời tiết thuận lợi, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh lãi ròng hơn 220 tỷ đồng trong quý 3

CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (HOSE: VSH) công bố BCTC quý 3 với những kết quả ấn tượng khi doanh thu gấp 2 lần cùng kỳ, lãi ròng hơn 220 tỷ đồng (cùng kỳ thua lỗ 42 tỷ đồng).

28/10/2022

VSH: Giải trình biến động lợi nhuận BCTC HN và riêng quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

28/10/2022

VSH: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

28/10/2022

VSH: BCTC quý 3 năm 2022

25/10/2022

VSH: Công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn

18/10/2022

VSH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH Năng lượng REE

05/10/2022

VSH: Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn

29/09/2022

VSH: Nhắc nhở chậm CBTT phán quyết của Hội đồng trọng tài

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo nhắc nhở chậm CBTT phán quyết của Hội đồng trọng tài đối với Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh như sau:

28/09/2022

VSH: Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn

21/09/2022

VSH: CBTT liên quan đến vụ kiện với nhà thầu Trung Quốc