Tin tức & sự kiện

27/01/2023

BCTC 4/2022 VSI - Lợi nhuận giảm 21,81% trong năm 2022.

19/01/2023

VSI: Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên BCTC Quý 04/2022

13/01/2023

VSI: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

15/12/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (mã CK: VSI) như sau:

25/11/2022

VSI: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

21/11/2022

VSI: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt

07/11/2022

VSI: Quy chế kiểm toán nội bộ

21/10/2022

VSI: Giải trình chênh lệch LNST BCTC HN và Cty mẹ quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

21/10/2022

VSI: BCTC Tóm tắt Hợp nhất quý 3 năm 2022

21/10/2022

VSI: BCTC Tóm tắt quý 3 năm 2022

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

15/08/2022

VSI: Giải trình chênh lệch LNST BCTC HN và Cty mẹ bán niên soát xét năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

15/08/2022

VSI: BCTC Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022

15/08/2022

VSI: BCTC 6 tháng đầu năm 2022

22/07/2022

VSI: Giải trình chênh lệch LNST BCTC HN và Cty mẹ quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

22/07/2022

VSI: BCTC quý 2 năm 2022

22/07/2022

VSI: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022

21/07/2022

VSI: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

18/07/2022

VSI: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch liên danh ký hợp đồng thi công xây lắp với Tổng Công ty Viwaseen

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.