Tin tức & sự kiện

08/08/2023

Nhật Bản: “miền đất hứa” của doanh nghiệp IT Việt

25/07/2023

VTI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

17/07/2023

Một cổ phiếu dệt may tăng 120% từ đầu năm, chuẩn bị chốt cổ tức 2,000 đồng/cp

Đây không phải năm đầu tiên cổ đông của CTCP Vinatex Đà Nẵng (UPCoM: VDN) nhận “tin vui” từ cổ tức. Từ năm 2015 đến nay, doanh nghiệp dệt may luôn duy trì mức cổ tức tiền mặt đều đặn khoảng 10-20% mỗi năm. 

12/05/2023

20 năm thăng trầm của Phở 24: Từ tiệm phở máy lạnh đầu tiên, thành chuỗi 70 cửa hàng, vươn tới Úc - Nhật - Hàn, hóa "con ghẻ" bị đùn qua đẩy lại

03/05/2023

VTI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

VTI: Giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo và hạn chế giao dịch

11/04/2023

VTI: Báo cáo thường niên 2022

11/04/2023

VTI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

06/04/2023

VTI: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu VTI trên hệ thống giao dịch UPCoM

06/04/2023

VTI: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo

06/04/2023

VTI: Quyết định về việc duy trì hạn chế giao dịch

06/04/2023

Đưa cổ phiếu vào diện Cảnh báo, kiểm soát và hạn chế giao dịch

01/04/2023

VTI: Báo cáo tài chính năm 2022

09/03/2023

VTI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

06/03/2023

VTI: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

18/01/2023

VTI: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

02/08/2022

VTI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

VTI: Ông Bùi Trung Dũng được bổ nhiệm là người phụ trách quản trị Công ty

29/06/2022

VTI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/06/2022

VTI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông