Tin tức & sự kiện

19/01/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 19/1

Tin doanh nghiệp PDR -  Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt  - Thông báo về việc tất toán các lô trái phiếu trước hạn với tổng giá trị lên đến gần 900 tỷ đồng. DGC -  CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang  - Lũy kế cả năm 2022 doanh thu đạt 14.444 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với doanh thu 9.550 tỷ đồng đạt được năm 2021. Cũng trong ngày 17/1, CTCP Dịch vụ văn hóa Việt, một cổ đông lớn của TMS đã mua vào hơn 3,67 triệu cổ phiếu TMS và nâng sở hữu tại TMS lên hơn 9,79 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,25%.

18/01/2023

BCTC 4/2022 VTO - Lợi nhuận giảm 35,61% trong 2022.

18/01/2023

VTO: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Phạm Ngọc Sinh

16/12/2022

VTO: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (14/11/2022 - 13/12/2022) - Phạm Ngọc Sinh

16/12/2022

VTO: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (21/12/2022 - 19/01/2023) - Phạm Ngọc Sinh

12/12/2022

VTO: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

29/11/2022

VTO: Đính chính báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Phạm Thị Thu Hằng

10/11/2022

VTO: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NCLQ Phạm Thị Thu Hằng

09/11/2022

VTO: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Phạm Ngọc Sinh

07/11/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO thông báo về ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

28/10/2022

VTO: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Phạm Ngọc Sinh

25/10/2022

VTO: Thông báo về ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

21/10/2022

VTO: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 3/2022 so với quý 3/2021

20/10/2022

VTO: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Phạm Thị Thu Hằng

18/10/2022

VTO: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

21/09/2022

VTO: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Phạm Ngọc Sinh

14/09/2022

VTO: Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ

26/08/2022

VTO: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

26/08/2022

VTO: BCTC Hợp nhất Soát xét 6 tháng đầu năm 2022

26/08/2022

VTO: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2022