Tin tức & sự kiện

21/09/2022

VTO: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Phạm Ngọc Sinh

14/09/2022

VTO: Quyết định của HĐQT về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ

26/08/2022

VTO: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

26/07/2022

VTO: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

20/07/2022

VTO: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 2/2022 so với quý 2/2021

20/07/2022

VTO: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

18/07/2022

HMC, SMA, VTO cùng loạt doanh nghiệp phải nộp sung quỹ Nhà nước hàng trăm tỷ đồng

Cục Thi hành án Dân sự TPHCM đã ra quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 50 tỷ đồng đối với mỗi công ty, gồm CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: HMC), CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco (HOSE: VTO), CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (HOSE: SMA)... liên quan đến vụ án đất vàng số 8-12 Lê Duẩn, TPHCM.

01/07/2022

VTO: Quyết định của HĐQT về việc ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ (kèm quy chế)

01/07/2022

VTO: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Văn Thị Hồng Phượng

15/06/2022

VTO: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Văn Thị Hồng Phượng

01/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO như sau:

27/05/2022

VTO: Bổ sung Nghị quyết HĐQT số 159 về việc thông qua hợp đồng giao dịch với người có liên quan

27/05/2022

VTO: Bổ sung, cập nhật nội dung và giá trị hợp đồng, giao dịch với người có liên quan tại Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng và năm 2020. 6 tháng năm 2021

20/05/2022

HOSE nhắc nhở thực hiện CBTT đối với SRF, LBM, VTO và VIP

Ngày 19/05, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có văn bản nhắc nhở về vấn đề công bố thông tin (CBTT) tại 4 doanh nghiệp gồm CTCP Searefico (HOSE: SRF), CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (HOSE: LBM), CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco (HOSE: VTO) và CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco (HOSE: VIP).

20/05/2022

VTO: Nhắc nhở về việc CBTT giao dịch với bên có liên quan

18/05/2022

VTO: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

13/05/2022

Doanh nghiệp logistics giữ đà kinh doanh khả quan trong quý đầu năm 2022

Phát huy kết quả kinh doanh khởi sắc của năm 2021, các doanh nghiệp logistics tiếp tục giữ vững phong độ trong quý 1/2022.

12/05/2022

VTO: Quyết định của HĐQT về việc ban hành Điều lệ (kèm Điều lệ)

12/05/2022

VTO: Quyết định của HĐQT về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT (kèm quy chế)

12/05/2022

VTO: Quyết định của HĐQT về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty (kèm quy chế)