Tin tức & sự kiện

01/03/2024

BCTC 2023 VTS - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 8 tỷ đồng.

20/01/2024

BCTC Quý 4/2023 VTS - Doanh nghiệp lỗ 8,36 tỷ đồng.

17/10/2023

BCTC Quý 3/2023 VTS - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 6,45 tỷ đồng

30/07/2023

Cổ phiếu chứng khoán còn tiềm năng?

26/07/2023

VTS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

20/07/2023

VTS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

18/07/2023

BCTC Quý 2/2023 VTS - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 4,82 tỷ đồng

18/07/2023

VTS: Báo cáo tài chính quý 2/2023

13/06/2023

VTS: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

21/04/2023

BCTC 1/2023 VTS ) - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 2,08 tỷ đồng quý I.

17/04/2023

VTS: Báo cáo tài chính quý 1/2023

27/03/2023

VTS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

16/03/2023

VTS: Báo cáo thường niên 2022

08/03/2023

VTS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

02/03/2023

BCTC 2022 VTS - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 7 tỷ đồng.

28/02/2023

VTS: Báo cáo tài chính năm 2022

27/02/2023

VTS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/01/2023

VTS: Báo cáo tài chính quý 4/2022

16/01/2023

VTS: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

12/01/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTS của CTCP Gạch ngói Từ Sơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/02/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty, công ty sẽ thông báo sau theo thư mời dự Đại hội.
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Công ty cổ phần Gạch ngói Từ Sơn – Đường Trần Phú, khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
          - Thời gian họp: 09 giờ 30 phút ngày 25/03/2023