Tin tức & sự kiện

08/11/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 8/11

03/10/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 3/10

02/10/2023

VVS: Ông Nguyễn Vũ Trụ - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc đăng ký mua 288,000 CP từ ngày 16/10/2023 đến ngày 27/10/2023

02/10/2023

VVS: Ông Vũ Quốc Hòa - Người được ủy quyền công bố thông tin đăng ký mua 2,900 CP từ ngày 16/10/2023 đến ngày 27/10/2023

02/10/2023

VVS: Bà Nguyễn Thị Tâm - Kế toán trưởng đăng ký mua 4,700 CP từ ngày 16/10/2023 đến ngày 27/10/2023

26/09/2023

VVS: Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

21/09/2023

VVS: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh

13/09/2023

VVS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/08/2023

VVS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

21/07/2023

VVS: Báo cáo tài chính quý 2/2023

13/07/2023

VVS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

04/07/2023

VVS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/06/2023

VVS: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

06/06/2023

VVS: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (49%)

22/05/2023

VVS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/05/2023

VVS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

16/05/2023

VVS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/04/2023

VVS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 VVS - Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng đạt 28 tỷ đồng.

20/04/2023

VVS: Báo cáo tài chính quý 1/2023