DNSE Detail Stock VWS

UPCOM: CTCP Nước và Môi Trường Việt Nam

Dịch vụ tư vấn xây dựng

logo

VWS

Tin tức

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ 3-7/6

VWS

+5.64%

HD8

-19.23%

+17

03/06/2024

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ 3-7/6

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 21/5

VWS

0.00%

MBB

+0.64%

+2

21/05/2024

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 21/5

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền 800 đồng/CP

VWS

0.00%

20/05/2024

Về tay chủ đầu tư mới, dự án thoát nước 1.000 tỷ đồng ở Quảng Ngãi đang làm gì?

VWS

0.00%

23/04/2024

Về tay chủ đầu tư mới, dự án thoát nước 1.000 tỷ đồng ở Quảng Ngãi đang làm gì?

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

VWS

0.00%

05/04/2024

Lệnh mua đột biến phiên ATC đẩy HAG tăng trần

VWS

+3.26%

HAG

+1.12%

21/12/2023

Lệnh mua đột biến phiên ATC đẩy HAG tăng trần

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

VWS

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

VWS

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

VWS

0.00%

09/11/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

VWS

0.00%

09/11/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

VWS

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

VWS

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

VWS

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

VWS

0.00%

09/11/2023

VWS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

VWS

0.00%

26/07/2023

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 400 đồng/CP

VWS

0.00%

05/07/2023

VWS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

VWS

+14.59%

05/07/2023

VWS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

VWS

+14.94%

28/06/2023

VWS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

VWS

+14.94%

28/06/2023

VWS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

VWS

0.00%

22/06/2023