DNSE Detail Stock WTC

UPCOM: CTCP Vận tải Thủy - Vinacomin

Vận tải hàng hóa đường thủy

logo

WTC

Tin tức

Họp ĐHCĐ Bất thường năm 2024

WTC

+9.17%

13 ngày trước

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

WTC

+5.65%

26 ngày trước

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

WTC

+3.33%

15/05/2024

Vừa sở hữu cặp du thuyền xa hoa nhất Việt Nam, Công ty của đại gia Trịnh Trung Úy đã bị cưỡng chế thuế

WTC

-7.58%

16/11/2023

Vừa sở hữu cặp du thuyền xa hoa nhất Việt Nam, Công ty của đại gia Trịnh Trung Úy đã bị cưỡng chế thuế

DN sở hữu cặp du thuyền 6 sao lớn nhất Việt Nam có sân đỗ trực thăng vừa bị cưỡng chế hơn 60 tỷ đồng tiền thuế

WTC

-7.58%

16/11/2023

DN sở hữu cặp du thuyền 6 sao lớn nhất Việt Nam có sân đỗ trực thăng vừa bị cưỡng chế hơn 60 tỷ đồng tiền thuế

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

WTC

+6.25%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2014

WTC

+6.25%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ bất thường năm 2016

WTC

+6.25%

09/11/2023

Lai lịch đại gia đứng sau cặp du thuyền 6 sao lớn nhất Việt Nam có sân đỗ trực thăng: Doanh thu hàng nghìn tỷ, mua lại khách sạn Oasis từ tay đại gia Đường bia

WTC

-3.70%

31/10/2023

Lai lịch đại gia đứng sau cặp du thuyền 6 sao lớn nhất Việt Nam có sân đỗ trực thăng: Doanh thu hàng nghìn tỷ, mua lại khách sạn Oasis từ tay đại gia Đường bia

WTC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

WTC

+11.86%

05/10/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

WTC

19/09/2023

WTC: Thông tin về Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát công ty

WTC

-2.14%

18/09/2023

WTC: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

WTC

0.00%

14/09/2023

WTC: Đính chính kết quả giao dịch cổ phiếu WTC của ông Nguyễn Hoàng Quân

WTC

-4.11%

13/09/2023

WTC: Nguyễn Hoàng Quân - Người phụ trách quản trị công ty - đã bán 10,000 CP

WTC

-2.10%

12/09/2023

WTC: Thông báo ngày chốt đăng ký cuối cùng

WTC

0.00%

08/09/2023

WTC: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

WTC

+2.92%

07/09/2023

WTC: Trần Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT - đã bán 32,900 CP

WTC

0.00%

30/08/2023

WTC: Trần Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 32,900 CP

WTC

0.00%

04/08/2023

WTC: Nguyễn Hoàng Quân - Người phụ trách quản trị công ty - đăng ký bán 10,000 CP

WTC

0.00%

04/08/2023