Tin tức & sự kiện

16/11/2023

Vừa sở hữu cặp du thuyền xa hoa nhất Việt Nam, Công ty của đại gia Trịnh Trung Úy đã bị cưỡng chế thuế

16/11/2023

DN sở hữu cặp du thuyền 6 sao lớn nhất Việt Nam có sân đỗ trực thăng vừa bị cưỡng chế hơn 60 tỷ đồng tiền thuế

31/10/2023

Lai lịch đại gia đứng sau cặp du thuyền 6 sao lớn nhất Việt Nam có sân đỗ trực thăng: Doanh thu hàng nghìn tỷ, mua lại khách sạn Oasis từ tay đại gia Đường bia

05/10/2023

WTC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/09/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu WTC của CTCP Vận tải thủy Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/10/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 18/10/2023 (thứ tư)
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Văn phòng Công ty cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin (ô số 16, lô B17 Khu đô thị cột 5, cột 8 phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)
          - Nội dung họp: + Thông qua thay đổi Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024);
+ Một số nội dung khác.

18/09/2023

WTC: Thông tin về Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát công ty

14/09/2023

WTC: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

13/09/2023

WTC: Đính chính kết quả giao dịch cổ phiếu WTC của ông Nguyễn Hoàng Quân

12/09/2023

WTC: Nguyễn Hoàng Quân - Người phụ trách quản trị công ty - đã bán 10,000 CP

08/09/2023

WTC: Thông báo ngày chốt đăng ký cuối cùng

07/09/2023

WTC: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

30/08/2023

WTC: Trần Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT - đã bán 32,900 CP

04/08/2023

WTC: Trần Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 32,900 CP

04/08/2023

WTC: Nguyễn Hoàng Quân - Người phụ trách quản trị công ty - đăng ký bán 10,000 CP

26/07/2023

WTC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

26/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu WTC của CTCP Vận tải thủy Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 06/09/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán Tài chính Công ty cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin, ô số 16 lô B17 khu đô thị cột 5, cột 8, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 06/09/2023. Khi đến cổ đông mang theo sổ sở hữu cổ phần và thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

25/07/2023

WTC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

23/07/2023

WTC chốt quyền trả cổ tức tiền mặt, tỷ lệ 15%

CTCP Vận tải Thủy - Vinacomin (UPCoM: WTC) thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng 23/08/2023.

30/05/2023

WTC: Phạm Thế Trọng Toản - Ủy viên HĐQT, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật - đã mua 25,000 CP

08/05/2023

WTC: Phạm Thế Trọng Toản - Ủy viên HĐQT, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật - đăng ký mua 25,000 CP